Salawikain

Habang may buhay, may pag-asa.

Philippine Proverb: While there is life, there is hope.

Salawikain

Ang sakit ng kalingkigan, sakit ng buong katawan.

Proverb: The pain of the little finger is felt by whole body.

Salawikain

"Ang pag-aasawa ay hindi biro, 'di tulad ng kanin, iluluwa kung mapaso."

Filipino Proverb: Marriage is not a joke. It is not like food that you can spit out when your tongue gets burn.

Salawikain

Magsama-sama at malakas, magwatak-watak at babagsak.

Proverb: United we stand, divided we fall.

Salawikain

Walang palayok na walang kasukat na tungtong.

Filipino Proverb: Every pot has a matching lid.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...