Salawikain

Pulutin ang mabuti, ang masama ay iwaksi.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...