Salawikain

Pulutin ang mabuti, ang masama ay iwaksi.