Salawikain sa Pagbibigay ng Pagkain

Halimbawa ng Salawikain:

kasabihang pilipino, Mga Halimbawa ng Salawikain, salawikain pagkain,

Kung nagbibigay ma't mahirap sa loob, ang pinakakain ay di mabubusog. 

Giving grudgingly will not appease the hunger of the one you're feeding.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...