Araling Pilipino - Bugtong

bugtong bugtong halimbawa ng bugtong araw

Isip Isip.........................................................................

Halimbawa ng Bugtong: Dalagang Maganda Masakit sa Mata
Sagot: Araw 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...