Walong Lalawigan na Sumisimbolo sa Watawat ng Pilipinas

Alam niyo ba kung ano ang walong lalawigan na sumisimbolo sa watawat ng pilipinas?
Ang walong (8) lalawigan na sumisimbolo sa walong sinag ng araw?

walong lalawigan na sumisimbolo sa watawat ng pilipinas

Ang walong sinag ng araw sa watawat ng Pilipinas ay sumasagisag sa walong (8) lalawigan na unang nag-alsa laban sa paumuno ng mga Kastila noong ika 19th na dekada para makamit ng Pilipinas ang kalayaan.

walong sinag ng araw sa watawat ng Pilipinas
Ang walong sinag ng araw sa watawat ng Pilipinas ay kumakatawan sa lalawigan ng:

1. Maynila
2. Bulacan
3. Cavite
4. Laguna
5. Tarlac
6. Nueva Ecija
7. Pampanga at
8. Batangas

May katanungan ka pa ba? E-type sa loob ng box at pindotin ang search.
Custom Search

Mga Salawikain Tungkol sa Edukasyon

Hanap mo bay mga Salawikain tungkol sa edukasyon?

Ang edukasyon o pag-aral ay napakahalaga hindi lamang sa ating mga Pilipino kundi sa lahat ng tao ng mundo sapagkat ang edukasyon ay kayamanang hindi naaagaw ng kahit sino man. Lahat pweding mawala sa iyo, pero ang iyong karunungan ay hinding hindi mananakaw. Dahil dito, hangad ng mga magulang na makapagtapos ang kanilang mga anak.

Salawikain Tungkol sa Edukasyon
Maraming ginintuan Salawikain Tungkol sa Edukasyon, pag-aaral at karunungan na nagsisilbing gabay at paala-ala sa atin, upang magsumikap at tuparin ang ating mga mithiin,  Narito ang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa edukasyon, karunungan at pag-aaral:


Salawikain Tungkol sa Edukasyon 
(Salawikain Tagalog):

1.Ang taong mapagtanong, daig ang marunong.
2.Ang karunungan ay kayamanang walang taong makapagnanakaw.
3. Ang lakas ay daig ng paraan.
4.Ang isip ay parang itak, sa hasa tumatalas.
5. Ang karunungan ay kayamanan gamitin sa kabutihan.
6. Ang taong mapagtanong, daig ang marunong.
7. Ang panahon ay samantalahin, sapagka't ginto ang kahambing.
8. Ang karukhaan ay hindi hadlang sa pagtatagumpay.
9. Ang karunungan ay kayamanang walang taong makapagnanakaw.
10. Mag-aral ng mabuti upang buhay ay mapabuti.
11. Maliit man ang butil ng kaalaman, ang dulo nito at malaking kaginhawaan.
12. Huwag paaalipin sa hirap at kamangmangan. Pag-aaral ay igapang upang ito ay mawakasan.
13. Iba ang may natapos, dahil pang-unawa ay hindi kapos.
mga salawikain tungkol sa edukasyon tagalog14. Sa dulo ng paglalakbay ng aral na walang humpay, buhay na matiwasay ang kanya namang alay.
15. Ang wastong edukasyon ay pahalagahan. Ito ay susi sa iyong kinabukasan.
16. Ang edukasyon ay ang pundasyon kung saan itinatayo natin ang ating kinabukasan.
17. Ang edukasyon ay ang susi upang buksan ang ginintuang pinto ng kalayaan.
18. Ang edukasyon ay ang kilusan mula sa kadiliman hanggang sa liwanag.
19. Ang lahat ng tunay na edukasyon ay ang arkitektura ng kaluluwa.
20. Kung ang isang tao ay nagpapabaya ng edukasyon, lumalakad siya sa pilay sa dulo ng kanyang buhay.


Salawikain in English:
1. A child without education is like a bird without wings.
2. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.
3. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
4. An investment in knowledge pays the best interest.
5. Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.
6. Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow.Bahagi ng Pangungusap at mga Halimbawa

Noong nakaraan, nailathala namin ang ibig sabihin ng Pangungusap. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang bahagi o' balangkas ng pangungusap.
bahagi ng pangungusap

Ang pangungusap ay may dalawang (2) bahagi.

Bahagi ng Pangungusap
1. PAKSA O' SIMUNO - Ito ang bahaging nagpapahayag ng pinag-uusapan o' pinagtutuunan ng pansin sa pangungusap. Ito ay maaaring tao, hayop, bagay, lugar, o' pangyayari na gumaganap ng kilos o' pinagtutuunan ng diwang isinasaad ng pandiwa.

 Halimbawa ng Paksa (pulang titik):  
1. Sinusubaybayan ng mga mamamayan ang imbestigasyon ukol sa katiwalian sa pamahalaan.
2. Nag-aalaga si Rosanna ng baboy at manok.


2. PANAGURI- Ito ang bahagi ng pangungusap na nagbibigay ng impormasyon o' kaalaman tungkol sa paksa.

  Halimbawa ng Panaguri (pulang titik):  
1. Sinubaybayan ng mga mamamayan ang imbestigasyon ukol sa katiwalian sa pamahalaan.

Ano ang Pangungusap

Alam niyo ba kung ano ang kahulugan ng pangungusap?


pangungusap halimbawa, halimbawa ng pangungusap

Kahulugan ng Pangungusap

Pangungusap - Ang pangungusap ay lipon ng mga salita na nagpapahayag ng isang buong diwa. It ay maaaring isang salita lamang o' lipon ng mga magkakaugnay na salita na nagpapahayag ng buong diwa o' kaisipan. Ang Pangungusap ay binubuo ng panlahat na sangkap, ang panaguri at ang paksa subalit buo ang diwa.

pangungusap halimbawa, halimbawa ng pangungusap
Halimbawa ng Pangungusap:
1. Si Maria ay maganda.
2. Si Romeo at Juliet ay magkasinatahan.
3. Masayang naglalaro ang mga bata.
4. Bumili si tatay ng bagong tsinelas.
5. Napaka init ng panahon ngayon.
6. Mayroong bagong tsinelas si Ana.
7. Si Nenita ay bumili ng bagong notebook.
8. Si Juan at Pepe ay magpinsan.
9. Nakatulog si Joan habang nagbabasa ng aklat.
10. Si Rosario ay naghihintay ng kanilang bahay.
11. Si Nestor ay hindi sumama sa simbahan.
12. Takot si kuya kay ate.
13.Naglinis ng banyo si Nita.
14.Si Maricel ay kumakanta ngayon sa entablado.
15. Nagpagupit ng buhok si nanay.
bahagi ng pangungusap
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...