Salawikain

Naghangad ng kagitna, isang salop ang nawala.

Philippine Proverb: He who wish more, loses more than he can gain.

Sawikain

Alilang-kanin - utusang walang sweldo, pagkain lang

Halimbawa:
Si Mario ay isang alilang kanin.

Ibig sabihin:
Si Mario ay walang sweldo, pinapakain lang, or binibigyan lang ng pagkain. Ang tanging nakukuha niya bilang ganti ng kanyang serbisyo ay pagkain.

Sawikain

Anak-dalita. Ang ibig sabihin ng sawikain na anak-dalita ay mahirap.

Halimbawa:
Si Juan ay isang anak-dalita.

Sawikain

matalas ang tainga - madaling makarinig o mabilis makaulinig

Halimbawa:
Napansin kong matalas ang tainga ni Juan kahit na siya ay malapit nang mag 80 taong gulang.

Sawikain

Sira ang Tutktok - gago o' luko-luko

Halimbawa ng gamit nito:
Sira ang tuktok ng taong iyon, kanina pa sigaw ng sigaw, wala namang kaaway.

Salawikain

Salawikain: Walang tiyaga, walang nilaga

Filipino Proverb: "If you don't persevere, you can expect no reward"

Salawikain

"Ang umaayaw ay di nagwawagi, ang nagwawagi ay di umaayaw."

This Filipino Proverb means,
" A quitter never wins, a winner never quits."

Salawikain

"Ang buhay ay parang gulong, minsang nasa ibabaw, minsang nasa ilalim."

Filipino Proverb: "Life is like a wheel, sometimes you're up sometimes you're down"

Salawikain

"Ang kalusugan ay kayamanan."

Proverb: "Health is Wealth"

Salawikain

"Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa."

One of the popular Filipino proverbs. It means that the Lord has the mercy but people need to work.

Salawikain

"Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, ay mahigit pa sa mabaho at malansang isda."

Filipino Proverb: "He who does not love his own mother tongue is worse than a rotten fish."

Salawikain

"Ang karukhaan ay hindi hadlang sa pagtatagumpay."

Philippine Proverb that means "Poverty is not a hindrance to success"

Salawikain

"Bihirang masilayan, agad nakakalimutan."

This Philippine Proverb means "rarely seen, immediately forgotten"

Salawikain

Ang taong nagigipit, sa patalim man ay kumakapit.

Ang Ibig Sabihin ng Kasabihang Ito Ay:
Minsan ang mga taong nagigipit o' nasa mahirap na sitwasyon ay napipilitang gumawa ng mapangahas na mga hakbang na maaaring maging dahilan upang lalu lamang siyang
magipit, maghirap o' magkaproblema.

Salawikain

Ang kita sa bula,sa bula rin mawawala.

Salawikain

Kung sino ang pumutak ay siyang nanganak.

Philippine Proverb: He who cackled is the guilty party.

Salawikain

Walang naninira sa bakal kundi sariling kalawang.

Philippine Proverb: Nothing destroys iron but its own corrosion.

Salawikain

Mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan.

Proverb: It is hard to wake up someone who is pretending to be asleep .

Salawikain

Ubos-ubos biyaya, maya maya nakatunganga.

Proverb: Spend lavishly, later end up with nothing.

Salawikain

Ang matapat na kaibigan, tunay na maaasahan.

Filipino Proverb: You will know a true friend in time of need.

Salawikain

"Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan."

Philippine Proverb that means
"people who do not look behind their origin will not reach their (desired) destination."


Ano Ang Salawikain?

Palagi nating naririnig ang salitang "Salawikain". Ano nga ba ang ibig sabihin ng Salawikain?

Ano Ang Salawikain

Ang mga Salawikain (Philippine proverbs) ay mga kasabihang Pinoy na ginagamit ng mga Pilipino batay sa katutubong kalinangan, karunungan, at pilosopiya. Karamihan sa mga Salawikain nating mga Pilipino ay pamana na mga sinaunang henerasyon. Ang mga kasabihang ito ay naglalaman ng mga karunungang natutunan mula sa mga karanasan at naglalayong magbigay ng patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

Ang mga Salawikain ay nagsisilbing aral sa pamumuhay, ito ay nagsasalamin ng ugaling Pilipino at nagbibigay ng payo, supporta, at mga paalala sa mga kabataan at sa lahat ng Pilipino, maging sa lahat ng tao sa buong mundo.


Kaibahan ng Salawikain at Sawikain

Ang Salawikain at Sawikain ay bahagi na ng kulturang Pilipino. Ang mga ito ay kabilang na sa mga pinakamatandang kasabihan at pahayag ng damdamin, kaisipan at mga ninanis sa buhay na nalinang at ginagamit mula pa sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Masasabi nating ang mga ito ay kasama na sa matatawag nating kayamanan ng kulturang Pilipino. Ang mga Salawikain at Sawikain ay mga hiyas ng ating wika, mga salita ng ating mga sinaunang ninuno na naipamana sa sumunod na mga henerasyon. Ang mga ito ay nagtataglay ng karunungan at kaalaman sa tradisyonal na kulturang Pilipino.

salawikain sawikain kaibahan


Marami ang nalilito kung ano ang kaibahan ng salawikain at sawikain. Dahil dito, ninanais kong ipaliwanag ang konting kaibahan ng dalawa.

Ang Salawikain (Philippine Proverb) ay pangungusap ma nakugalian nang sabihin at nagsisilbing batas at tuntunin ng kagandahang asal ng tao. Ito'y isang sambit lang, patabis na nakasalalau sa isang matandang paniniwala at pandaigdig na katotohanang malaon nang ginagamit. Ang salawikain ay hango rin sa mga aral na nakuha sa pang araw araw na pamumuhaymay. Ang mga salita nito ay mas malalim. Ang mga kasabihang ito ay nagmula sa mga pahayag at pangaral ng mga matatanda.

Ang Sawikain (Filipino idiom or idiomatic expression) ay mga idyoma. Isa itong uri ng pagpapahayag na kusang nalinang at nabuo sa atin, gamit ang ating wika. Ang mga ito ay base rin sa pang-araw-araw na pamumuhay at pakikisamaluha sa kapwa. Ito ay maaaring isang parirala o pangungusap, na ang ibig sabihin ay lubos na naiiba mula sa mga literal na kahulugan ng mga salita na binubuo ng idyoma o pansalitain na ekspresyon.

Ano Ang Sawikain

ano ang sawikain, ano ang idyomaAng sawikain ay kasabihan o' kawikaan na may dalang aral na maaaring tumukoy sa isang idyoma, isang pagpapahayag na ang kahulugan ay hindi komposisyunal. Ang sawikain ay tinatawag din na idioma. Ito'y salita o' grupo ng mga salitang patalinghaga ang gamit at hindi nagbibigay ng tuwirang kahulugan. Ang sawikain ay maari ring isang moto o mga parirala na nagpapahiwatig ng sentimiento ng isang grupo ng mga tao. Kadalasang malalim ang mga gamit na salita at pinapalitan ang pangkaraniwang pagtawag sa isang bagay at ginagawang matatalinhagang pahayag.

Mga Halimbawa ng Sawikain o Idyoma

Halimbawa ng Sawikain #1: Ikurus sa noo
Kahulugan: Tandaan
Halimbawa ng Gamit: Ang mga aralin sa eskwela ay dapat ikurus sa noo.

Sawikain #2 : Butas ang bulsa
Kahulugan: walang pera
Halimbawa ng Gamit:  Nagsusugal si Juan kaya palaging butas ang bulsa.

Halimbawa ng Sawikain #3: Ilaw ng tahanan
Kahulugan: Ina
Halimbawa ng Gamit: Mahal na mahal namin ang aming ilaw ng tahanan.

Halimbawa ng Sawikain #4:  Bahag ang buntot
Kahulugan: Duwag
Halimbawa ng Gamit: Palibhasa bahag ang buntot mo kaya takot ka sa dilim.

Halimbawa ng Sawikain #5:  Ibaon sa hukay
Kahulugan: Kalimutan
Halimbawa ng Gamit: Ibaon mo na sa hukay ang nakaraan.

Halimbawa ng Sawikain #6: Balitang-kutsero
Kahulugan:  Balitang hindi totoo o' walang kasiguraduhan
Halimbawa ng Gamit: Kay naku, nagpapaniwala ka diyan kay Juan eh puro balitang-kutsero ang alam.

Halimbawa ng Sawikain #7:  Bukas ang palad
Kahulugan: Matulungin
Halimbawa ng Gamit: Ang mga taong bukas ang palad ay pinagpapala ng Panginoon.

Halimbawa ng Sawikain #8: Nagbibilang ng poste
Kahulugan: Walang trabaho
Halimbawa ng Gamit: Itong si Juan ubod ng tamad, araw araw nagbibilang ng posteBakit siya ay nagbibilang ng poste?

Para sa karagdagang halimbawa ng mga sawikain, e-click lang ang link sa baba
Halimbawa ng mga sawikain