E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Mga Uri ng Bigkas sa Filipino

May apat mga uri ng bigkas aralin star ng uri ng bigkas sa Filipino. 

Mga Uri ng Bigkas sa Filipino
mga uri ng bigkas aralin star MALUMAY. Ang mga salitang may malumay na bigkas ay binibigkas nang dahan-dahan at may diin sa pagbigkas sa ikalawang pantig buhat sa hulihan. Ito ay hindi ginagamitan ng anumang tuldik o palatandaan. Ang salitang malumay ay maaaring magtapos sa patinig o katinig.

Halimbawa ng mga salitang may malumay na bigkas: 
buhay, malumay, kubo, baka, kulay, babae, dahon, apat

mga uri ng bigkas aralin star MALUMI.  Ang bigkas na malumi ay tulad sa bigkas ng mga salitang malumay. Ito’y binibigkas nang dahan-dahan at may diin sa ikalawang pantig buhat sa hulihan. Ang ipinagkaiba lamang ng dalawang pagbigkas na ito ay ang impit na tunog sa dulo ng mga salitang malumi. Palaging nagtatapos sa tunog patinig ang malumi. Ginagamit natin ang tuldik na paiwa (\) sa pagpapakilala ng mga salitang binibigkas nang malumi.

Halimbawa ng mga salitang may malumi na bigkas: 
binatà, barò, ligò, lahì, dalirì, kawalì, batà, nenè, luhà, tiyanggè, susì, tamà, malayà, lupà, panlapì

mga uri ng bigkas aralin star MABILIS. Ang mga salitang mabilis ang bigkas ay binibigkas nang tuluy-tuloy na ang diin ay nasa huling pantig. Wala itong impit na tunog. Maaaring magtapos ang mga salitang binibigkas nang mabilis sa katinig o patinig. Ginagamitan ito ng tuldik na pahilis (/) na inilalagay sa ibabaw ng huling patinig ng salita.

Halimbawa ng mga salitang may mabilis na bigkas: 
amá, diláw, aklás, pitó, litó, kahón, bulaklák, hulí, buwán, tuliró

mga uri ng bigkas aralin star MARAGSA. Ang mga salitang maragsa ay binibigkas nang tuluy-tuloy na tulad ng mga salitang binibigkas nang mabilis, subalit ito’y may impit o pasarang tunog sa hulihan. Tulad ng malumi, ito ay palagiang nagtatapos sa tunog na patinig. Ginagamit dito ang tuldik na pakupya (/\) na inilalagay sa ibabaw ng huling patinig ng salita.

Halimbawa ng mga salitang maragsa ang bigkas:
akdâ, pasâ, humulâ, ginawâ, tumulâ, tulê, hindî, hapdî, gawî, tupî, malî, kumolô, gintô, wastô, 


MGA KATEGORYA NG ARALING PILIPINO
Mga Alamat
Mga Bayani
Mga Bugtong
Mga Epiko
Mga Katutubong Kanta
Mga Pabula
Mga Parabula
Mga Sawikain o' Idyoma
Mga Salawikain
Mga Pambansang Sagisag
Pangulo ng Pilipinas
Wikang Filipino

Mga Salawikain Tungkol sa Buhay 2


sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Walang malaki na nakakapuwing.
Kahulugan: Ang salawikain na ito ay nagpapaalala sa atin na hindi natin dapat minamaliit ang anuman o sinuman dahil sa kanilang kaliitan sa katwirang may mga bagay itong nagagawa na maaaring higit pa sa iyong kakayahan.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot.
Kahulugan: Ang salawikain na ito ay nagpapahiwatig na kailangan marunong tayong mag adjust sa buhay. Kailangang marunong kang magtiis at magtipid ayon lang sa kung anong kaya mo. 

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Ang latang walang laman ay maingay.
Kahulugan: Ang salawikaing ito ay tumutukoy sa mga taong mahilig mag-ingay subalit wala namang masyadong alam sa buhay katulad na lamang sa mga taong puro salita lamang ngunit kung pakikinggan mo ay wala namang katuturan ang mga sinasabi.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Ang hindi napagod magtipon, walang hinayang magtapon.
Kahulugan: Kung hindi mo pinagpaguran ang pera mo o' kung ano mang meron ka, hindi ka maghihinayang na gastahin ito o' ipamigay. 

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Huwag magbilang ng sisiw hanggat hindi pa napipisa ang itlog.
Kahulugan: Ang salawikain na ito ay isang paalala na huwag manigurado hanggat hindi pa nagyayari ang isang bagay. Huwag mo munang isipin o' kwentahin habang hindi pa tapos ang lahat.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Ang gawa sa pagkabata, dala hanggang pagtanda.
Kahulugan: Ang salawikaing ito ay nagsasabi ng habang bata pa, kailangang turuan ng tama dahil kung ano ang nakasanayan ng bata, hindi niya ito makakalimutan hanggang sa kanyang pagtanda.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Ang magalang na sagot ay nakakapawi ng poot.
Kahulugan: Ang salawikain na ito ay nagsisilbing paalala na mas mabuti ang sumagot ng mahinahon at magalang dahil nagpapalambot sa pusong galit.

Para sa karagdagang mga salawikain tungkol sa buhay, e-click ang link sa baba:
araling pilipino Mga Salawikain Tungkol sa Buhay 1

May tanong ka pa ba? E-type sa loob ng box at pindotin ang search.MGA KATEGORYA NG ARALING PILIPINO
Mga Alamat
Mga Bayani
Mga Bugtong
Mga Epiko
Mga Katutubong Kanta
Mga Pabula
Mga Parabula
Mga Sawikain o' Idyoma
Mga Salawikain
Mga Pambansang Sagisag
Pangulo ng Pilipinas
Wikang Filipino

Walong Lalawigan na Sumisimbolo sa Watawat ng Pilipinas

Alam niyo ba kung ano ang walong lalawigan na sumisimbolo sa watawat ng pilipinas?
Ang walong (8) lalawigan na sumisimbolo sa walong sinag ng araw?Ang walong sinag ng araw sa watawat ng Pilipinas ay sumasagisag sa walong (8) lalawigan na unang nag-alsa laban sa paumuno ng mga Kastila noong ika 19th na dekada para makamit ng Pilipinas ang kalayaan.

walong sinag ng araw sa watawat ng Pilipinas
Ang walong sinag ng araw sa watawat ng Pilipinas ay kumakatawan sa lalawigan ng:

1. Maynila
2. Bulacan
3. Cavite
4. Laguna
5. Tarlac
6. Nueva Ecija
7. Pampanga at
8. Batangas

May katanungan ka pa ba? E-type sa loob ng box at pindotin ang search.
Custom Search
walong lalawigan na sumisimbolo sa watawat ng pilipinas

Mga Salawikain Tungkol sa Edukasyon

Hanap mo bay mga Salawikain tungkol sa edukasyon?

Ang edukasyon o pag-aral ay napakahalaga hindi lamang sa ating mga Pilipino kundi sa lahat ng tao ng mundo sapagkat ang edukasyon ay kayamanang hindi naaagaw ng kahit sino man. Lahat pweding mawala sa iyo, pero ang iyong karunungan ay hinding hindi mananakaw. Dahil dito, hangad ng mga magulang na makapagtapos ang kanilang mga anak.

E-play ang video sa baba


Salawikain Tungkol sa Edukasyon
Maraming ginintuan Salawikain Tungkol sa Edukasyon, pag-aaral at karunungan na nagsisilbing gabay at paala-ala sa atin, upang magsumikap at tuparin ang ating mga mithiin,  Narito ang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa edukasyon, karunungan at pag-aaral:


Salawikain Tungkol sa Edukasyon 
(Salawikain Tagalog):

1.Ang taong mapagtanong, daig ang marunong.
2.Ang karunungan ay kayamanang walang taong makapagnanakaw.
3. Ang lakas ay daig ng paraan.
4.Ang isip ay parang itak, sa hasa tumatalas.
5. Ang karunungan ay kayamanan gamitin sa kabutihan.
6. Ang taong mapagtanong, daig ang marunong.
7. Ang panahon ay samantalahin, sapagka't ginto ang kahambing.
8. Ang karukhaan ay hindi hadlang sa pagtatagumpay.
9. Ang karunungan ay kayamanang walang taong makapagnanakaw.
10. Mag-aral ng mabuti upang buhay ay mapabuti.
11. Maliit man ang butil ng kaalaman, ang dulo nito at malaking kaginhawaan.
12. Huwag paaalipin sa hirap at kamangmangan. Pag-aaral ay igapang upang ito ay mawakasan.
13. Iba ang may natapos, dahil pang-unawa ay hindi kapos.
mga salawikain tungkol sa edukasyon tagalog14. Sa dulo ng paglalakbay ng aral na walang humpay, buhay na matiwasay ang kanya namang alay.
15. Ang wastong edukasyon ay pahalagahan. Ito ay susi sa iyong kinabukasan.
16. Ang edukasyon ay ang pundasyon kung saan itinatayo natin ang ating kinabukasan.
17. Ang edukasyon ay ang susi upang buksan ang ginintuang pinto ng kalayaan.
18. Ang edukasyon ay ang kilusan mula sa kadiliman hanggang sa liwanag.
19. Ang lahat ng tunay na edukasyon ay ang arkitektura ng kaluluwa.
20. Kung ang isang tao ay nagpapabaya ng edukasyon, lumalakad siya sa pilay sa dulo ng kanyang buhay.


Salawikain in English:
1. A child without education is like a bird without wings.
2. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.
3. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
4. An investment in knowledge pays the best interest.
5. Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.
6. Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow.Bahagi ng Pangungusap at mga Halimbawa

Noong nakaraan, nailathala namin ang ibig sabihin ng Pangungusap. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang bahagi o' balangkas ng pangungusap.
bahagi ng pangungusap

Ang pangungusap ay may dalawang (2) bahagi.

Bahagi ng Pangungusap
1. PAKSA O' SIMUNO - Ito ang bahaging nagpapahayag ng pinag-uusapan o' pinagtutuunan ng pansin sa pangungusap. Ito ay maaaring tao, hayop, bagay, lugar, o' pangyayari na gumaganap ng kilos o' pinagtutuunan ng diwang isinasaad ng pandiwa.

 Halimbawa ng Paksa (pulang titik):  
1. Sinusubaybayan ng mga mamamayan ang imbestigasyon ukol sa katiwalian sa pamahalaan.
2. Nag-aalaga si Rosanna ng baboy at manok.


2. PANAGURI- Ito ang bahagi ng pangungusap na nagbibigay ng impormasyon o' kaalaman tungkol sa paksa.

  Halimbawa ng Panaguri (pulang titik):  
1. Sinubaybayan ng mga mamamayan ang imbestigasyon ukol sa katiwalian sa pamahalaan.

Ano ang Pangungusap

Alam niyo ba kung ano ang kahulugan ng pangungusap?


pangungusap halimbawa, halimbawa ng pangungusap

Kahulugan ng Pangungusap

Pangungusap - Ang pangungusap ay lipon ng mga salita na nagpapahayag ng isang buong diwa. It ay maaaring isang salita lamang o' lipon ng mga magkakaugnay na salita na nagpapahayag ng buong diwa o' kaisipan. Ang Pangungusap ay binubuo ng panlahat na sangkap, ang panaguri at ang paksa subalit buo ang diwa.

pangungusap halimbawa, halimbawa ng pangungusap
Halimbawa ng Pangungusap:
1. Si Maria ay maganda.
2. Si Romeo at Juliet ay magkasinatahan.
3. Masayang naglalaro ang mga bata.
4. Bumili si tatay ng bagong tsinelas.
5. Napaka init ng panahon ngayon.
6. Mayroong bagong tsinelas si Ana.
7. Si Nenita ay bumili ng bagong notebook.
8. Si Juan at Pepe ay magpinsan.
9. Nakatulog si Joan habang nagbabasa ng aklat.
10. Si Rosario ay naghihintay ng kanilang bahay.
11. Si Nestor ay hindi sumama sa simbahan.
12. Takot si kuya kay ate.
13.Naglinis ng banyo si Nita.
14.Si Maricel ay kumakanta ngayon sa entablado.
15. Nagpagupit ng buhok si nanay.
bahagi ng pangungusap

Halimbawa ng Sawikain - Maitim ang Budhi

Sa mga mahihilig manood ng mga pelikula at drama sa telebisyon, malamang narinig niyo na ang Sawikain ng ito. "Maitim ang Budhi"

Ano nga ba ang kahulugan ng sawikain na ito?

sawikain maitim ang budhi
SAWIKAIN O' IDYOMA: MAITIM ANG BUDHI 
KAHULUGAN:  Ang ibig sabihin ng "maitim ang budhi" ay masama ang ugali o' tuso. Masamang tao.

HALIMBAWA NG GAMIT:  Mag-ingat ka sa lalaking iyan. Maitim ang budhi niyan kaya labas pasok sa bilanguan.

Araling Pilipino - Ang Alamat ng Rosas

Alam niyo ba kung ano ang alamat ng Rosas? Gusto niyo ba ang bulaklak na ito? Para sa karamihan, ang bulaklak na rosas ay maganda at sumisimbolo ng pag-ibig. Maganda at kaaya-aya subalit sa kanyang anking kagandahan, mayroon itong mga tinik at kailangang hawakan ng dahan dahan upang hindi ka masugatan. Narito ang "Alamat ng Rosas"


Noong araw ay may isang magandang dalagang nagngangalang “Rosa,” na balita sa kanyang angking kagandahan, kayumian, at kabaitan. Maraming nangangayupapa sa kanyang kagandahan. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi niya mapusuan.

Dahil ang gusto ni Rosa ay ang maglingkod sa Panginoon at sa pagtulong sa mga nangangailangan ng kanyang tulong. Ngunit si Cristobal, isang mahigpit niyang mangingibig, ay di makapapayag na di mapasakanya ang dalaga, at ito’y nagtangkang agawin si Rosa at dinala ito sa hardin.
Ngunit nananalangin si Rosa sa Panginoon at noon di’y siya’y naging bangkay. Sa takot ni Cristobal ay ibinaon niya ang dalaga sa bakuran nito at saka siya lumayo sa pook na iyon upang di na magbalik kailanman.

Mula noon ay hindi na nakita ng mga taga roon si Rosa. Sa halip, sa bakuran nito ay may isang halamang tumubo na may bulaklak ngunit paghawak sa tangkay nito ay mapapasigaw ka dahil sa talas ng tinik ng halamang hinahawakan. Dahil niloob ito ng Panginoon na gawing bulaklak si Rosa na ang tangkay ay may mga tinik na tagapangalaga rito upang di-pagnasaang pupulin lamang ng sinuman.
alamat ng rosas, alamat ng bulaklak

Araling Pilipino - Alamat ng Dama de Noche

Ang Dama De Noche, (cestrum nocturnum,) ay kilala rin sa tawag na Lady Of The Night at Night Blooming Jasmine. Marami ang may gusto sa bulaklak na ito dahil ito ay mabango.

Alam niyo ba kung ano ang alamat ng Dama de Noche?

Araling Pilipino Alamat ng Dama de Noche

Sa isang kaharian sa Mindanao, may isang Sultan na ubod ng tapang. Dahil sa kanyang katapangan ay maraming kaaway ang kanyang nagapi. Ang Sultan ay ipinalalagay na pinakamasuwerteng hari dahil sa bukod sa kanyang katapangan ay mayroon pa siyang isang anak na dalaga na ubod naman ng ganda.

Maraming mga mahaharlikang binata ang nanliligaw sa dalaga nguni't wala sa panlabas na anyo ang kanyang hinahanap. Ang nais niya ay iyong kagandahang nagmumula sa kalooban ng tao.

Hindi naman nagtagal at si Mayuri, ang anak ng Sultan, ay nakatagpo ng lalaking kanyang hinahanap. Siya ay si Ramen, ang bago nilang hardinero. Mabait at maginoo si Ramen kung kaya't si Mayuri ay nahumaling sa kanya. Hindi nagtagal at ang dalawa ay nagkaibigan nguni't ito ay lingid sa kaalaman ng amang Sultan ni Mayuri. Tuwing gabi lamang sila nagniniig ni Ramen sa halamanan.

Nagkukunwaring nangunguha ng bulaklak para sa kanyang silid si Mayuri at si Ramen naman ay nagdidilig.

Waring nakahalata ang hari sa kakaibang sigla ng kanyang anak. Sinubaybayan niya si Mayuri at natuklasan niya ang pag-iibigan nina Mayuri at Ramen. Sa labis na galit, ipinatapon ng Sultan ang binata sa ilog na maraming buwaya.

Sa labis na kalungkutan ni Mayuri sa hindi na pagsipot ni Ramen sa kanilang tagpuan ay umiyak siya nang umiyak. Alam niyang may nangyaring hindi maganda sa kanyang mahal. Hindi niya alam na ang kanyang ama ang may kagagawan ng lahat.

"Mahal kong Allah, yaman din lamang at wala na ang aking mahal, hinihiling ko po na ako ay mawala na rin. Ang luha kong ito ay gawin ninyong mga bulaklak na sa gabi lamang humahalimuyak ang bango. Sa pamamagitan lamang po nito maaring maalala ng aking ama na ang kanyang anak ay nawala sa kadiliman ng gabi." ang samo ni Mayuri.

Pagkawika ng mga katagang iyon ay unti-unting nagbago ang anyo ng dalaga. Naging puno ito at namunga ng mga bulaklak na hugis luha at nagsasabog lamang ng bango sa gabi.

Dahilan sa gabi lamang nalalanghap ang bango ng bulaklak, ito ay tinatawag na "Dama de Noche" ang ibig sabihin ay "dalaga sa gabi".

Ano ang Wastong Gamit ng Salitang Bitiwan at Bitawan

Wastong Gamit ng Bitiwan o Bitawan
Bitiwan o' bitawan? Ano ang wastong gamit? Marami ang nalilito sa wastong gamit ng mga salitang ito. Dahil sa kalitohan, madalas naipapalit sa gamit ang mga ito at nagagamit ng mali sapagkat ang salitang bitiwan at bitawan ay magkaiba ang kahulugan.

Ano ang kaibahan ng salitang bitiw at bitaw?
Ang salitang bitiw ay isang pandiwa (verb) samantalang  ang bitaw ay isang pangngalan (noun).

Ang BITIW ay tumutukoy sa pagkakawala o' pag-aalis sa pagkakahawak.

Halimbawa: 
BITIWan mo ang mga braso ko kung hindi ay sisigaw ako.
BITIWan mo muna ang hawak mong aklat.
BITIWan mo na ang pag-asang babalikan ka pa ng iyong kasintahan.
Nabitiwan ni Juan ang mga pinamili niyang gulay.

Ang BITAW ay ginagamit sa pagsasabong ng manok. Ang bitaw (paglalaban ng tatalin) ay idinaraos upang bigyan ng pagsasanay ang mga manok na sasabungin. Samakatuwid, ang bitawan ay nauukol sa pook na pinagdarausan ng paglalaban ng mga manok na walang tari.

wastong gamit bitawan Ang bitawan ay maaaring sa isang bakuran o' sa kalsada.

Halimbawa: 
Sa bitawan malimit mapag-usapan ang mga nakakatawang biro.
Ayokong pumunta sa bitawan dahil maingay doon.

Alamat ng Kasoy

E-play ang video sa baba:

Noong unang panahon ay nasa loob ng kasoy ang abuhing buto nito. Lungkut na lungkot ang buto sapagkat madilim na madilim sa loob ng kasoy. Lalo itong nalungkot nang malamang magdaraos ng isang handaan ang Adang kagubatan. Sa gabi ng handaan ay ipinatawag ng Ada ang lahat ng hayop at halaman.

Ang buong kagubatan ay nagliliwanag sa tama ng mga ilaw ng parol ng mga Alitaptap. Ang huni ng mga Kuliglig at kokak ng mga Palaka ay sumasaliw sa awit ng mga Maya. Masayang kasayaw ng mga Kuneho ang mga Usa, ng mga Elepante ang mga Tamaraw, ng Zibra ang Tsonggo. Kapareha naman ni Kangkong ang Sitaw, ni Mangga ang Dalanghita, ni Saging ang Papaya.

Lahat ay nagsasayaw. Lahat ay kumakanta. Masayang-masaya ang kagubatan. Bukod tanging ang buto ng kasoy ang lungkut na lungkot.

“Mabuti pa sila, nakikita ang masayang paligid. Heto ako, nakakarinig ng awit at tawanan pero hindi naman nakikita ang katuwaan.”

Naulinigan ng makapangyarihang Ada himutok ng Buto.

“Gusto kong maging maligaya ka. May kahilingan ka ba?”

“Ayoko pong nakakulong sa madilim na lugar na kinalalagyan ko. Naiinggit ako sa ibang hayop at halaman na tuwang-tuwa kapag may handaan sa kagubatan. Nakakasama sila sa pagsasaya. Hindi lang nila naririnig kundi nakikita pa ang katuwaan ng lahat. Maawa kayo, mahal na Ada. Gawan ninyo ng paraang makalabas po sana ako sa pagkakakulong ko sa loob ng prutas na ito.”

Naantig ang maawaing damdamin ng mahal na Ada. Iwinasiwas nito ang nagniningning na pananglaw. Sa isang iglap ay nakalabas sa madilim na kulungan ang Buto.”

Masayang-masayang napanood ng Buto ng Kasoy ang sayawan, kantahan, at pagkakatuwaan ng mga hayop at halaman.

Ang malakas na pagkokak ng mga Palaka at paghuni ng mga Kuliglig ay sumaliw sa awit ng mga Maya. Sa tuwa ng Elepanteay kumembut-kembot ito sa pag-indak. Napapasabay din sa pagimbay ang mahagway na Kawayan kasama ang Pagong na nagbababa at nagtataas ng bahay-bahayan.

Hatinggabi na nang iwasiwas na muli ng butihing Ada ang kaniyang makinang na pananglaw. Hudyat iyon ng pamamahinga. Pinatay na ng mga Alitaptap ang parol nila.

Nalungkot ang Buto nang dumilim na ang paligid. Nahahalinhan ng takot at lungkot nang kumulog at kumidlat. Napansin ng Buto na nagsipagtago ang mga hayop sa mga kuweba. Mahigpit namang ikinabit ng mga halaman ang mga ugat sa ilalim ng lupa.

Tulad ng dapat asahan, bumuhos na ang malakas na ulan. Takot at kinakaliglig sa lamig ang Buto.

“Ga…Ganito pala sa labas. Ma…Mamamatay ka sa sobrang ginaw. Mabibingi ka sa ingay ng kulog. Malamang na tamaan ka pa ng kidlat. A…Ayoko na sa labas.”

Hindi pinakinggan ng Ada ang abuhing Buto ng Kasoy. Bilang panghabambuhay na parusa ay pinamalagi ng Adang manatili sa labas ng Kasoy ang abuhing Buto nito.

Iyan ang Alamat ng Kasoy at ng di nito makuntentong Buto.
Alamat ng Kasoy


Salawikain Tungkol sa Buhay

salawikain tungkol sa buhay at kahulugan nito

Mga Halimbawa ng Salawikain tungkol sa buhay:

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Ang buhay ay parang gulong. Minsan sa ibabaw, minsan sa ilalim.
Kahulugan: Katulad ng gulong, ang buhay ng tao ay umiikot. Minsan masaya, minsan malungkot. Hindi dapat paghinaan ng loob kung mayroon mang mga problemang hinaharap dahil iikot din ang takbo ng buhay.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Kapag may itinanim, may aanihin.
Kahulugan: Kapag mayroon kang ginagawa, mayroon kang resulta na makukuha. Kapag nagtanim ka ng kabutihan sa kapwa, mayroon ka ring kabutihan na makukuha balang araw. Kapag nagtanim ka ng sama ng loob o' galit sa kapwa, darating rin ang panahon na ikaw ay aani ng masamang epekto sa ginawa mo. 

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay :  Ang buhay ay parang tanghalan. Lahat tayo ay may papel na ginagampanan.
Kahulugan: Katulad ng mga tauhan sa tanghalan, bawat isa sa atin ay may kanya kanyang tungkulin at responsibilidad.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Sumayaw ka na parang walang nanonood sayo.
Kahulugan: I enjoy mo ang iyong buhay na parang walang nakatingin sayo at walang taong pupuna kung magkamali ka man. Huwag mag-alinlangangan.  

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Huwag kang umiyak dahil natapos na, ngumiti ka dahil nangyari ito.
Kahulugan: Ang salawikain na ito ay isang paalala na sa buhay natin, kailangan nating itoon ang ating pansin sa mga magagandang bagay at positibong pangyayari na idinulot ng isang bagay.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Maniwala ka't tahakin ang direksyon ng iyong mga pangarap!
Kahulugan: Kailangan mong tibayan ang iyong kalooban at sundin ang daan tungo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Ang tao ay nakikilala sa mga kaibigan niya.
Kahulugan: Ang salawikain na ito ay isang paalala na kailangan nating piliing mabuti ang ating mga kaibigan dahil madalas iniisip ng mga tao na kung ano ang katangian ng iyong mga kaibigan, iyon din ang katangian mo.Kung mababait ang iyong kaibigan, malamang mabait rin ang tingin sa iyo ng mga tao. 

Salawikain Tungkol sa Buhaysawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay :  Kung ano ang taas ng paglipad, siyang lagapak kung bumagsak.
Kahulugan: Ang ibig sabihin ng salawikain na ito ay pagpapakumbaba. Kailangan nating panatilihin ang kababaan ng loob at hinay hinay lang sa buhay. Iwasan ang kayabangan upang kabiguan ay di makamtan.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Ang paglalakbay ng isang libong milya ay nagsisimula sa isang hakbang.
Kahulugan: Ang salawikain na ito ay nagpapaalala sa atin na kailangan nating magsimula. Huwag mong isipin kung gaano kalaki ang proyekto o' kung gaano katagal ito matatapos. Ang mahalaga ay simulan mo na ito.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Ano man ang gagawin, makapitong iisipin.
Kahulugan: Ang salawikain na ito ay nagpapaalala na sa buhay natin, kailangang pag-isipan ng mabuti at ng maraming beses ang mga desisyon na gagawin.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Kung ano ang ayaw mo, huwag gawin sa iba
Kahulugan: Ang  salawikaing ito ay nagpapaalala sa atin ng respeto sa kapwa. Ang mga bagay na hindi mo gusto ay hindi mo rin dapat ginagawa sa kapwa mo.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Ang lahat ay may kagandahan, ngunit hindi lahat ay nakakata nito.
Kahulugan: Ang salawikain na ito ay nagsisilbing paalala na mas bigyan natin ng pansin ang kagandahan sa buhay. May mga taong hindi nakakakita sa positibong anyo ng mga bagay. Kung bubuksan lang natin ang ating mga mata, maraming magagandang bagay at pangyayari na nakapalibot sa mundo.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Huwag tumira sa nakaraan, huwag managinip ng hinaharap, itoon ang isip sa kasalukuyang sandali.
Kahulugan: Ang salawikain na ito ay isang paalala na ang nakaraan ay lumipas na at ang bukas ay hindi pa nagaganap. Mas kailangang mas bigyan ng pansin ang sa kung ano ngayon. Iwasang manghinayang sa nakaraan at mangamba sa hinaharap. Ang importante ay ang ngayon.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Ang buhay na ito ay parang isang swimming pool. Sumisid ka sa tubig, ngunit hindi mo makita kung gaano ito kalalim.
Kahulugan: Ang buhay ay matalinghaga. Hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari kaya dapat sumabay ka lang sa galaw ng panahon.

May tanong ka pa ba? E-type sa loob ng box at pindotin ang search.
Custom Search