Mga Pangulo ng Pilipinas

Narito ang listahan ng mga Pangulo ng Pilipinas. Pindotin ang kanilang larawan upang mabasa ang tungkol sa kanila at ang kanilang mga naging kontribution sa bansa.


mga pangulo ng Pilipinas emilio aguinaldo mga pangulo ng Pilipinas manuel l quezon talambuhay mga pangulo ng Pilipinas jose laurel talambuhay

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...