Halimbawa ng Salawikain Pili ng Pili

Mga Halimbawa ng Salawikain, salawikan, sawikain, Kaibahan ng Salawikain at Sawikain, Ano Ang Salawikain, salawikain pili ng pili
Halimbawa ng Salawikain: Ang pili nang pili, natatama sa bungi.
The choosy one ends up with the worst.

Salawikain sa Pagbibigay ng Pagkain

Halimbawa ng Salawikain:

kasabihang pilipino, Mga Halimbawa ng Salawikain, salawikain pagkain,

Kung nagbibigay ma't mahirap sa loob, ang pinakakain ay di mabubusog. 

Giving grudgingly will not appease the hunger of the one you're feeding.