E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Kahulugan ng Panaginip ng Tubig (Pamahiin) | Meaning of Dreams

Ang panaginip tungkol sa tubig ay may malalim at makabuluhang simbolismo, kadalasang nakaugnay sa ating emosyon at damdamin. Sa mundo ng psychoanalysis at tradisyunal na pag-aaral ng mga panaginip, ang tubig ay itinuturing na makapangyarihang simbolo na maaaring magpakita ng iba't ibang estado ng ating emosyonal na kagalingan o kaguluhan. Ang kondisyon ng tubig sa panaginip - maging ito man ay malinaw, madumi, maalon, o tahimik - ay mahalaga sa pag-unawa sa kahulugan nito. Ang malinaw na tubig, halimbawa, ay maaaring sumagisag sa kalinawan ng isip at emosyonal na katahimikan, samantalang ang maduming tubig ay maaaring kumatawan sa kalituhan, takot, at kawalan ng katiyakan. Ang mga panaginip kung saan nangingibabaw ang elemento ng tubig ay madalas nagpapahayag ng mga nakatagong damdamin at nagbibigay ng insight sa ating subconscious na isipan.

Narito ang sampung halimbawa ng mga panaginip kung saan tampok ang tubig at ang kanilang posibleng interpretasyon batay sa konteksto ng panaginip at sa emosyonal na estado ng nangangarap. Bawat isa sa mga halimbawang ito ay naglalaman ng natatanging mensahe at simbolismo, na maaaring magbigay linaw sa mga hindi pa natutuklasang aspeto ng ating pagkatao o sa kasalukuyang mga pangyayari sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga ito, maaari nating mas maunawaan ang ating sarili at ang mga nakakubling emosyon na maaaring hindi natin agad napapansin sa ating gising na kalagayan.
Ang panaginip tungkol sa tubig ay isang yaman ng simbolismo na nag-uugnay sa pinakamalalim na emosyon at damdamin ng tao. Sa mundo ng interpretasyon ng mga panaginip, ang tubig ay madalas na itinuturing bilang isang salamin ng ating kalagayang emosyonal—kung saan ang malinaw na tubig ay maaaring kumatawan sa kalinawan ng isip at emosyonal na katahimikan, habang ang maduming tubig ay maaaring magpahiwatig ng kalituhan, takot, at emosyonal na kaguluhan. Ang estado ng tubig sa panaginip ay mahalaga sa pag-unawa sa kung ano ang maaaring sinasabi ng ating subconscious tungkol sa ating mga nararamdaman o sa mga sitwasyon na kinakaharap natin sa ating gising na buhay.

Halimbawa, ang malinaw na tubig sa isang panaginip ay maaaring sumisimbolo hindi lamang sa kalinawan at katahimikan, kundi pati na rin sa positibong pananaw sa buhay. Ito ay nagpapahiwatig na ang nangangarap ay nasa isang estado ng pagkakaroon ng malinaw na pag-iisip at emosyonal na kapanatagan, na handa at bukas sa pagtanggap ng kung ano man ang dala ng buhay. Sa kabilang banda, ang maduming tubig ay maaaring magdala ng mensahe ng kalituhan at kawalan ng katiyakan, na nagmumungkahi na ang nangangarap ay maaaring dumadaan sa isang panahon ng emosyonal na kaguluhan o kawalan ng linaw sa isang mahalagang aspeto ng kanyang buhay. Ang ganitong mga panaginip ay nag-aanyaya sa atin na maglaan ng oras upang harapin at pag-isipang mabuti ang ating mga damdamin at ang mga sitwasyong kinakaharap natin.

Pagdating naman sa panaginip ng pagbaha, ito ay maaaring kumatawan sa labis na emosyon at ang pakiramdam ng pagiging nalulunod o napupuno ng mga problema. Ipinapahiwatig nito ang pangangailangan na harapin at pamahalaan ang ating mga emosyon sa mas epektibong paraan. Sa kabilang dako, ang paglangoy sa malinaw na tubig ay maaaring simbolo ng pagtanggap at pakikitungo sa ating mga emosyon nang maayos, habang ang paglangoy sa marumi o magulong tubig ay maaaring nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng hirap sa pagharap sa mga damdamin. Ang mga ito ay paalala na mahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paraan ng pagharap sa emosyonal na mga hamon sa buhay.

Ang lumulutang sa tubig, tumatalon sa tubig, o tumatakbo palayo mula sa tubig sa mga panaginip ay may kani-kaniyang kahulugan na nagpapahiwatig ng iba't ibang emosyonal na estado o tugon sa mga sitwasyon sa buhay. Ang bawat isa sa mga ito ay nag-aalok ng pananaw sa kung paano natin hinaharap o iniwasan ang mga hamon, pagbabago, o pagkakataon sa ating buhay. Ang pag-inom ng malinaw na tubig ay maaaring sumisimbolo sa pagpapalakas at pag-recharge ng emosyonal na enerhiya, habang ang paglalakad sa tubig ay maaaring kumatawan sa kontrol at kapangyarihan sa ating mga emosyon at sa mga mahirap na sitwasyon sa buhay. Ang panaginip ng bumabagsak na tubig, tulad ng talon, ay maaaring magdala ng mensahe ng malakas na emosyonal na paglabas o pagpapalaya ng mga repressed na damdamin, na maaari ring kumatawan sa isang malaking pagbabago o transformation sa buhay ng nangangarap.

Ang mga panaginip na ito, na puno ng simbolismo ng tubig, ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong masalamin at masuri ang ating inner emotional landscape. Halimbawa, ang pagtalon sa tubig sa isang panaginip ay maaaring sumisimbolo sa pagharap sa mga bagong hamon o sa pagpasok sa hindi kilalang sitwasyon na may bukas na isip at puso. Ito ay nagpapahiwatig ng kahandaan ng nangangarap na lumagpas sa kanyang comfort zone at harapin ang mga bagong pagkakataon o pagsubok na may positibong pananaw at determinasyon. Ang pagtakbo palayo mula sa tubig, sa kabilang banda, ay maaaring magpahiwatig ng pag-iwas sa emosyonal na confrontations o sa hindi pagharap sa mga mahahalagang tanong o desisyon sa buhay. Ito ay maaaring isang paalala na ang pag-iwas sa ating mga problema o damdamin ay hindi isang sustainable na solusyon at na kinakailangan nating harapin ang ating mga takot upang umunlad at lumago bilang mga indibidwal.

Sa pag-inom ng tubig sa isang panaginip, kung saan ang malinaw na tubig ay sumisimbolo sa pagpapalakas at pag-recharge ng emosyonal na enerhiya, ay nagpapakita ng kahalagahan ng self-care at ng pagpapanatili ng ating well-being sa harap ng mga hamon. Ito ay isang paalala na ang pag-aalaga sa ating sarili—pisikal, emosyonal, at mental—ay mahalaga para sa isang balanced at healthy na buhay. Sa kabilang dulo, ang paglalakad sa tubig ay maaaring sumalamin sa ating kakayahang pamahalaan at kontrolin ang ating mga emosyon, pati na rin ang ating kakayahan na manatiling kalmado at composed kahit na sa gitna ng mga mahirap na sitwasyon. Ito ay nagpapakita ng inner strength at resilience na kinakailangan upang mapanatili ang ating poise at dignity kahit na sa harap ng adversity.

Sa wakas, ang panaginip tungkol sa bumabagsak na tubig, tulad ng isang talon, ay maaaring magdala ng isang powerful na mensahe ng transformation at renewal. Ang malakas na daloy at ang pagpapalaya ng tubig ay maaaring sumimbolo sa pagbitaw sa mga lumang pattern, beliefs, o emosyonal na baggage na hindi na naglilingkod sa ating highest good. Ito ay isang paalala na sa pagpapalaya ng ating sarili mula sa mga nakaraang restraints, tayo ay nagbibigay-daan para sa bagong enerhiya, inspirasyon, at pagbabago na pumasok sa ating buhay. Ang bawat isa sa mga panaginip na ito ay nag-aalok ng isang unique na insight sa ating subconscious mind, na nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mas lalong maunawaan at ma-explore ang ating emosyonal na mundo. Sa pamamagitan ng pag-interpret ng mga simbolismong ito, maaari nating matutunan kung paano mas epektibong navigate ang ating mga damdamin at harapin ang mga hamon sa buhay na may mas malinaw na pag-iisip at emosyonal na kapanatagan.

Tunay na Yaman ni Ai Bernardo

 Si Juan ay isang simpleng magsasaka na nagmumula sa isang maliit na baryo sa probinsya. Magkasama sila ng kanyang pamilya sa kanilang maliit na bahay, at ang kanilang pangarap ay simpleng buhay at masaganang ani mula sa kanilang sakahan.

Isang araw, habang si Juan ay nag-aararo sa kanyang bukid, natagpuan niya ang isang maliit na butil ng ginto sa gitna ng kanyang lupa. Napalakip ang kanyang mga mata sa pagkakakita nito at agad na kinuha ang gintong butil. Ngunit, hindi siya pinalad sa pagkuha ng kahit isang ginto lamang dahil napansin niyang may isang maraming gintong butil sa ilalim ng lupa.

Binuo niya ang lakas ng loob at nagsimulang maghukay. Sa kanyang paghuhukay, natagpuan niya ang isang kayamanan ng mga gintong butil na nagkalat sa ilalim ng kanyang bukid. Hindi niya maunawaan kung paano ito nangyari, ngunit siya ay labis na nagpapasalamat.

Dahil sa kayamanang ito, naging kilala si Juan sa kanilang baryo. Nagsimulang bumisita ang mga tao mula sa malalayong lugar upang humingi ng tulong at manghiram ng ilang gintong butil. Naging mabait si Juan at pinayagan ang mga nangangailangan na kumuha ng ilan sa kanyang yaman.

Ngunit sa paglipas ng mga buwan, ang pagiging mayaman ay hindi na nauukit sa puso ni Juan. Nag-iba na siya, at naging labis na ambisyo para sa kanyang kayamanan. Nagkaroon siya ng mga kaaway at nagsimulang malimutan ang kanyang mga kaugalian bilang isang mabuting tao.

Isang araw, habang si Juan ay nagmamasid sa kanyang gintong butil, napagtanto niya ang kahalagahan ng pagiging mapagbigay at tunay na mabuting tao. Naalala niya ang mga oras na sila'y masaya kahit wala silang kayamanan. Sa pagmumuni-muni ni Juan, nagpasya siyang ibalik ang kanyang buhay sa dating kalagayan.

Nag-umpisa siyang magbahagi ng kanyang kayamanan sa mga nangangailangan, at itinapon niya ang kanyang ambisyon sa pag-aari ng lahat ng gintong butil. Naging masaya ulit ang kanyang pamilya, at ang mga tao sa kanilang baryo ay nagpasalamat sa kanya sa kanyang kabutihang loob.

Sa huli, natutunan ni Juan na ang tunay na yaman ay hindi matutuklasan sa mga gintong butil, kundi sa pagiging mabuti at mapagbigay sa kapwa. Ang kanyang buhay ay nagpatunay na ang kahalagahan ng pagmamahalan at pagtutulungan sa pagharap ng mga pagsubok.

Kapalaran Mo 2022 Prediksyon ayon sa Feng Shui | Chinese Zodiac 2022 Year of the Tiger Prediction

Kapalaran Mo 2022 Prediksyon ayon sa Feng Shui | Chinese Zodiac 2022 Year of the Tiger Prediction.Swerte ba o malas ang animal sign mo ngayong 2022? Alamin. Kapalaran Mo Ngayong 2022 Ayon sa Feng Shui | Chinese Zodiac Luck 2022 Year of the Tiger (Prediksyon 2022). Sa videong ito, alamin kung ano ang iyong magiging kapalaran sa bagong taon 2022 na year of the water tiger ayon sa paniniwala ng Feng Shui. Ang mga prediksyong ito ay base sa iyong Chinese zodiac sign na binubuo ng 12 chinese zodiac animals. Kapalaran year of the tiger 2022. Alamin ang mga suswertihin na zodiac sa 2022.
E-play ang video sa baba.

Ano ang Epiko? Ano ang Katangian ng Epiko at Mga Halimbawa ng Epiko

Ang Epiko o Epic sa wikang Ingles ay uri ng panitikan na matatagpuan sa iba’t-ibang grupong etniko. Ito ay tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalaghan. 

Ang mga pangunahing tauhan dito ay nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao at kadalasan siya ay buhat sa lipi ng mga diyos o diyosa. 

Ang epiko ay galing sa salitang Griyego na ‘epos’ na ang kahulugan ay ‘awit’. Ang mga ito ay nasa anyo ng berso o talata ngunit ito ay iba-iba at bukod-tangi sa bawat rehiyon at hindi maikukumpara sa mga Kanluraning epiko.


Mga Katangian ng Epiko

Paggamit ng mga bansag sa pagkilala sa tiyak na tao
Mga inuulit na salita o parirala
Mala-talata na paghahati o dibisyon sa mga serye ng kanta
Kasaganaan ng mga imahe at metapora na makukuha sa pang araw-araw na buhay at kalikasan (halaman, hayop, mga bagay sa kalangitan, atbp.)

Kadalasang umiikot sa bayani, kasama ang kanyang mga sagupaan sa mga mahihiwagang nilalang, anting-anting, at ang kanyang paghahanap sa kanyang minamahal o magulang; ito rin ay maaaring tungkol sa panliligaw o pag-aasawa.

HALIMBAWA NG EPIKO

1. Epiko ng Luzon 
Biag ni Lam-ang (Ilocos)
Hudhud: Kwento ni Aliguyon (Ifugao)
Ibalon (Bicol)
Kudaman (Palawan)
Manimimbin (Palawan)
Ullalim (Kalinga)

2. Epiko ng Visayas
 Hinilawod (Panay)
 Humadapnon (Panay)
 Labaw Donggon (Bisayas)
 Maragtas (Bisayas)

3. Epiko ng Mindanao 
Bantugan
Darangan (Maranao)
Indarapatra at Sulayman (Maguindanao)
Agyu
Bidasari
Olaging (Bukidnon)
Sandayo (Zamboanga)
Tudbulul
Tuwaang
Ulahingan
UlodAnekdota, Kahulugan at Mga Halimbawa

Kahulugan ng Anekdota
Ang anekdota ay isang maikling salaysay ng isang nakawiwili, naklilibang o patalambuhay na pangyayari. Nagagamit din ito sa talumpati lalo na sa pagsisimula o sa pagwawa kaso kung may puntos na nais bigyan ng diin ng tagapagsalita. 

Ang anekdota ay maaari ring personal o pangyayari sa buhay ng manunulat o mananalumpati. Sa pamamagitan nito maipasisilip nila ang isang bahagi ng kanilang buhay na maaaring kapulutan ng aral.

Halimbawa ng Anekdota
Isang mahirap na tao ang tumama ng suwipstik. Siya ay maysakit sa puso kaya’t ang ahenteng binilhan niya ng tiket ay nag-isip ng paraan upang maihatid ang balita nang hindi aatakihin sa puso ang tumama. Sa kanilang pag-uusap ay tinantiya ng ahente kung ano ang magiging damdamin ng tao kung malaman na ito ay tumama sa suwipistik. Sinabi ng tao na kung siya ay tumama ay ibibigay niya ang kalahati sa ahente. Ang ahente ang inatake sa puso. 


Nobela, Layunin ng Nobela, Katangian ng Nobela, Mga Uri ng Nobela at mga Halimbawa ng Nobela

 Ang nobela ay isang mahabang kathang pampanitikan na naglalahad ng mga pangyayari na pinaghahabi sa isang mahusay na pagbabalangkas na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng bayani sa dako at ng hangarin ng katunggali sa kabila. 


Ang nobela ay isang makasining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkasunod at magkakaugnay.


Layunin ng Nobela:

1. gumising sa diwa at damdamin

2. nananawagan sa talino ng guni-guni

3. mapukaw ang damdamin ng mambabasa

4. magbigay ng aral tungo sa pag-unlad ng buhay at lipunan

5. nagsisilbing daan tungo sa pagbabago ng sarili at lipunan

6. nagbibigay inspirasyon sa mambabasa

7. napupukas nito ang kaalaman ng tao sa pagsulat ng nobelaKatangian ng Nobela

1. maliwanag at maayos na pagsulat ng mga tagpo at kaisipan

2. pumupuna sa lahat ng mga larangan ng buhay

3. dapat maging malikhain at maguni-guni ang paglalahad

4. pumupukaw ng damdamin ng mambabasa kaya ito nagiging kawili-wili

5. kailangang isaalang-alang ang ukol sa kaasalan

6. maraming ligaw na tagpo at kaganapan

7.ang balangkas ng mga pangyayari ay tumutukoy sa kaisahang ibig mangyari

8.  malinis at maayos ang pagkakasulat

9. magandang basahin

10. maraming magagandang tagpuan kung saan nakikilala pa ng lalo ang mga tauhan


Mga Halimbawa ng Nobela

1. Mga Ibong Mandaragit - Amado V. Hernandez

2. Lalaki Sa Dilim - Benjamin M. Pascual

3. El filibusterismo - Jose Rizal


Uri ng Nobela

1. Nobelang  Romansa :  Ukol sa Pagkakaibigan.

2. Kasaysayan:  Bininigyang diin ang kasaysayan o pangyayaring nakalipas na

3. Nobelang Banghay:  Isang akdang nasa pagkakabalangkas ng mga pangyayari ang ikawiwili ng mga mambabasa. 

4. Nobelang masining:  Paglalarawan sa tauhan at pagkasunod-sunod na pangyayari ang ikawiwili ng mga mambabasa.

5. Layunin:   mga layunin at simulan, lubhang mahalaga sa buhay ng tao. 

6. Nobelang tauhan:  Binibigyang-diin sa nobelang ito ang tauhan ng pangunahing tauhan, mga hangarin, kalagayan, sitwasyon .

7. Nobelang pagbabago:  Ukol sa mga pangyayari na nakakapagpabago ng ating buhay o sistema. 


Si Mariang Mapangarapin | Halimbawa ng Kwentong Bayan

Ang "Si Mariang Mapangarapin" ay isang halimbawa ng kwentong bayan. Maari lamang na e-play ang video sa baba:Magandang dalaga si Maria. Masipag siya at masigla. Masaya at matalino rin siya. Ano pa't masasabing isa na siyang ulirang dalaga, kaya lang sobra siyang pamangarapin. Umaga o tanghali man ay nangangarap siya. Lagi na lamang siyang nakikitang nakatingin sa malayo, waring nag-iisip at nangangarap nang gising. Dahil dito, nakilala siya sa tawag na Mariang Mapangarapin. Hindi naman nagalit si Maria bagkos pa ngang ikinatuwa pa yata niya ang bansag na ikinabit sa pangalan niya.

Minsan niregaluhan siya ng isang binata ng isang dosenang dumalagang manok. Tuwang-tuwa si Maria! Inalagaan niyang mabuti ang alaalang bigay sa kanya ng iisang manliligaw niya. Nagpagawa siya sa kanyang ama ng kulungan para sa mga manok niya. Higit sa karaniwang pag-aalaga ang ginawa ni Maria. Pinatuka niya at pinaiinom ang mga ito sa umaga, sa tanghali at sa hapon. Dinagdagan pa ito ng pagpapainom ng gamot at pataba. At pinangarap ni Maria ang pagdating ng araw na magkakaroon siya ng mga inahing manok na magbibigay ng maraming itlog. 

Lumipas ang ilang buwan hanggang sa dumating ang araw na nag-itlog ang lahat na inahing manok na alaga ni Maria. Labindalawang itlog ang ibinibigay ng mga inahing manok araw-araw. At kinuwenta ni Maria ang bilang ng itlog na ibibigay ng labindalawang alagang manok sa loob ng pitong araw sa isang linggo. Kitang-kita ang saya ni Maria sa kanyang pangarap.

At inipon na nga ni Maria ang itlog ng mga inahing manok sa araw-araw. Nabuo ito sa limang dosenang itlog. At isang araw ng linggo ay pumunta sa bayan si Maria. Sunong niya ang limang dosenang itlog. Habang nasa daan ay nangangarap nang gising si Maria. Ipagbibili niyang lahat ang limang dosenang itlog. Pagkatapos, bibili siya ng magandang tela, ipapatahi niya ito ng magandang bistida at saka lumakad siya ng pakendeng-kendeng. Lalong pinaganda ni Maria ang paglakad nang pakendeng-kendeng at BOG!

Nahulog ang limang dosenang itlog! Hindi nakapagsalita si Maria sa kabiglaan. Saka siya umiyak nang umiyak. Naguho ang kanyang pangarap kasabay ng pagbagsak ng limang dosenang itlog na kanyang sunung-sunong.

Maswerteng Prutas sa Bagong Taon 2021 | Pampaswerte 2021 Swerteng Prutas | Lucky Fruits for 2021

Handa na ba kayo para sa bagong taon? Kabilang na sa ating pamahiin at tradisyun ang paglalagay ng mga pabilog na prutas sa hapag kailanan sa tuwing sinasalubong natin ang Bagong Taon. Ang mga prutas na ito ay pinaniniwalaang magdadala ng tiyak na swerte at kasaganahan sa buong taon. Ang iba ay naglalagay ng labin-dalawang prutas bilang simbolismo ng kasaganahan sa loob ng 12 buwan ng taon. Habang ang iba naman ay naglalagay ng 13 prutas para bilang simbolismo ng umaapaw na swerte. Meron ring iba na naglalagay ng walong maswerteng prutas dahil ang numerong 8 ay pataas ang pagsulat, isang paniniwala na hindi natatapos na daloy ng swerte sa buong taon.

Narito po ang mga maswerteng prutas ngayong taon. Eplay ang video sa baba.

Kung Bakit Nasa Ilalim ng Lupa ang Ginto (Isang Alamat mula sa Lungsod ng Baguio )
Sa isang nayon sa Baguio na kung tawagin ay Suyuk, naninirahan ang mga Igorot na pinamumunuan ni Kunto. Si Kunto ay bata pa ngunit siya angpinakamalakas at pinakamatapang sa kanilang nayon kaya’t siya ang ginawang puno ng matatandang pantas. 

Ang mga naninirahan sa nayong ito ay namumuhay nang tahimik. Maibigin sila sa kapwa at may takot sila sa kanilang bathala. Taon-taon ay nagdaraos sila ng cañao bilang parangal sa kanilang mga anito. Noong panahong iyon, ang mga Igorot ay naniniwala sa iba’t ibang anito. 

Kung nagdaraos sila ng cañao ay naghahanda sila linggo-linggo. Pumapatay sila ng baboy na iniaalay sa kanilang bathala. Nagsasayawan at nagkakantahan sila. 

Isang araw ay nagtungo si Kunto sa gubat upang mangaso. Hindi pa siya lubhang nakalalayo nang nakakita siya ng isang uwak. Nakatayo ito sa isang landas na kaniyang tinutunton. Karaniwang ang mga ibon sa gubat ay maiilap ngunit ang ibong ito ay kakaiba.

Lumakad si Kunto palapit sa ibon ngunit hindi ito tuminag sa pagkakatayo sa gitna ng landas. Nang may iisang dipa na lamang siya mula sa ibon, bigla siyang napatigil.

Tinitigan siyang mainam ng ibon at saka tumango nang tatlong ulit bago lumipad. Matagal na natigilan si Kunto. Bagamat siya’y malakas at matapang, sinagilahan siya ng takot. Hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin ng kaniyang nakita.

Hindi na niya ipinagpatuloy ang kaniyang pangangaso. Siya’y bumalik sa nayon at nakipagkita sa matatandang pantas. Sabi ng isang matanda,“Marahil ang ibong iyon ay ang sugo ng ating bathala. Ipinaaalaala sa atin na dapat tayong magdaos ng cañao.”

“Kung gayon, ngayon din ay magdaraos tayo ng cañao,” ang pasiya ni Kunto.

Ipinagbigay-alam sa lahat ang cañao na gagawin. Lahat ng mamamayan ay kumilos upang ipagdiwang ito sa isang altar sa isang bundok-bundukan. Ang mga babae naman ay naghanda ng masasarap na pagkain.

Nang ang lahat ay nakahanda na, ang mga lalaki ay humuli ng isang baboy. Ang baboy na ito ay siyang iaalay sa kanilang bathala upang mapawi ang galit, kung ito man ay nagagalit sa kanila.

Inilagay ang baboy sa altar na ginawa nila sa itaas ng bundok-bundukan. Anong laking himala ang nangyari! Nakita nilang ang baboy ay napalitan ng isang pagkatanda-tandang lalaki! Ang mukha ay kulay-lupa na sa katandaan at halos hindi na siya makaupo sa kahinaan. Ang mga tao ay natigilan. Nanlaki ang mga mata sa kanilang nakita. Natakot sila.

Maya-maya’y nagsalita ang matanda at nagwika ng ganito: “Mga anak,magsilapit kayo. Huwag kayong matakot. Dahil sa kayo’y mabuti at may loob sa inyong bathala, gagantimpalaan ko ang inyong kabutihan. Lamang ay sundin ninyo ang lahat ng aking ipagbilin.”

“Kumuha kayo ng isang tasang kanin at ilagay ninyo rito sa aking tabi. Pagkatapos sukluban ninyo ako ng isang malaking palayok. Ipagpatuloy ninyo ang inyong cañao. Pagkalipas ng tatlong araw, bumalik kayo rito sa pook na ito.

Makikita ninyo ang isang punongkahoy, na kahit minsan sa buhay ninyo ay hindi pa ninyo nakikita o makikita magpakailanman. Ang bunga, dahon, at sanga ay maaari ninyong kunin ngunit ang katawan ay huwag ninyong gagalawin. Huwag na huwag ninyong tatagain ang katawan nito.”

Tinupad naman ng mga tao ang ipinagbilin ng matanda. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pista. Pagkaraan ng tatlong araw, bumalik sila sa pook na pinag-iwanan sa matanda. Itinaas nila ang palayok at gaya ng sinabi ng matanda, nakita nila ang isang punongkahoy na maliit. Kumikislap ito sa liwanag ng araw—lantay na ginto mula sa ugat hanggang sa kaliit-liitang dahon.

Nagsigawan ang mga tao sa laki ng galak. Si Kunto ang kauna-unahang lumapit sa punongkahoy at pumitas ng isang dahon. Pagkapitas sa dahon ay nagkaroon kaagad ng kapalit ito kayat nag-ibayo ang tuwa sa mga tao. Bawat isa ay pumitas ng dahon.

Sa loob ng maikling panahon, yumaman ang mga taga-Suyuk. Ang dati nilang matahimik na pamumuhay ay napalitan ng pag-iimbutan at inggitan. Ang punongkahoy naman ay patuloy sa pagtaas hanggang sa ang mga dulo nito’y hindi na maabot ng tingin ng mga tao.

Isang araw, sabi ng isang mamamayan, “Kay taas-taas na at hindi na natin maabot ang bunga o dahon ng punong-ginto. Mabuti pa ay pagputul-putulin na natin ang mga sanga at dahon nito. Ang puno ay paghahati-hatian natin.” Kinuha ng mga lalaki ang kanilang mga itak at palakol. Ang iba ay kumuha ng mga sibat. Tinaga nila nang tinaga ang puno at binungkal ang lupa upang lumuwag ang mga ugat. Nang malapit nang mabuwal ang punongkahoy ay kumidlat nang ubod-talim. Kumulog nang ubod-lakas at parang pinagsaklob ang lupa at langit.

Nabuwal ang punongkahoy. Nayanig ang lupa at bumuka sa lugar na kinabagsakan ng puno. Isang tinig ang narinig ng mga tao. “Kayo ay binigyan ng gantimpala sa inyong kabutihan: ang punong-ginto, upang maging mariwasa ang inyong pamumuhay. Sa halip na kayo’y higit na mag-ibigan, kasakiman ang naghari sa inyong mga puso. Hindi ninyo sinunod ang aking ipinagbilin na huwag ninyong sasaktan ang puno. Sa tuwi-tuwina ay inyong nanaisin ang gintong iyan.”

At pagkasabi ng mga katagang ito, sa harap ng mga tao sa Suyuk, ang puno ay nilulon na ng lupang kinabuwalan. Mula nga noon, nakukuha lamang ang ginto sa pamamagitan ng paghukay sa lupa.
Kung Bakit Nasa Ilalim ng Lupa ang Ginto (Isang Alamat mula sa Lungsod ng Baguio )
 

Kahulugan ng Panaginip na Hinahabol Ka o' Ikaw ang Naghahabol | Meaning of Dreams Tagalog

Kahulugan ng Panaginip na Hinahabol Ka o' Ikaw ang Naghahabol | Meaning of Dreams Tagalog

 

Ang video sa itaas ay nagpapaliwanag sa mga kahulugan ng panaginip. Ito ay partikular na tumutukoy sa kahulugan ng panaginip na hinahabol ka at sa kahulugan ng panaginip na ikaw ang naghahabol. E-play lang po ang video sa itaas. At kung active po kayo sa Youtube, bisitahin lang ang ating Youtube channel : Araling Pilipino para makapag subscribe kayo. Marami pa tayong mga meaning of dreams na tagalog sa ating channel, tingnan lang sa ating Youtube Playlist.