E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Tunay na Yaman ni Ai Bernardo

 Si Juan ay isang simpleng magsasaka na nagmumula sa isang maliit na baryo sa probinsya. Magkasama sila ng kanyang pamilya sa kanilang maliit na bahay, at ang kanilang pangarap ay simpleng buhay at masaganang ani mula sa kanilang sakahan.

Isang araw, habang si Juan ay nag-aararo sa kanyang bukid, natagpuan niya ang isang maliit na butil ng ginto sa gitna ng kanyang lupa. Napalakip ang kanyang mga mata sa pagkakakita nito at agad na kinuha ang gintong butil. Ngunit, hindi siya pinalad sa pagkuha ng kahit isang ginto lamang dahil napansin niyang may isang maraming gintong butil sa ilalim ng lupa.

Binuo niya ang lakas ng loob at nagsimulang maghukay. Sa kanyang paghuhukay, natagpuan niya ang isang kayamanan ng mga gintong butil na nagkalat sa ilalim ng kanyang bukid. Hindi niya maunawaan kung paano ito nangyari, ngunit siya ay labis na nagpapasalamat.

Dahil sa kayamanang ito, naging kilala si Juan sa kanilang baryo. Nagsimulang bumisita ang mga tao mula sa malalayong lugar upang humingi ng tulong at manghiram ng ilang gintong butil. Naging mabait si Juan at pinayagan ang mga nangangailangan na kumuha ng ilan sa kanyang yaman.

Ngunit sa paglipas ng mga buwan, ang pagiging mayaman ay hindi na nauukit sa puso ni Juan. Nag-iba na siya, at naging labis na ambisyo para sa kanyang kayamanan. Nagkaroon siya ng mga kaaway at nagsimulang malimutan ang kanyang mga kaugalian bilang isang mabuting tao.

Isang araw, habang si Juan ay nagmamasid sa kanyang gintong butil, napagtanto niya ang kahalagahan ng pagiging mapagbigay at tunay na mabuting tao. Naalala niya ang mga oras na sila'y masaya kahit wala silang kayamanan. Sa pagmumuni-muni ni Juan, nagpasya siyang ibalik ang kanyang buhay sa dating kalagayan.

Nag-umpisa siyang magbahagi ng kanyang kayamanan sa mga nangangailangan, at itinapon niya ang kanyang ambisyon sa pag-aari ng lahat ng gintong butil. Naging masaya ulit ang kanyang pamilya, at ang mga tao sa kanilang baryo ay nagpasalamat sa kanya sa kanyang kabutihang loob.

Sa huli, natutunan ni Juan na ang tunay na yaman ay hindi matutuklasan sa mga gintong butil, kundi sa pagiging mabuti at mapagbigay sa kapwa. Ang kanyang buhay ay nagpatunay na ang kahalagahan ng pagmamahalan at pagtutulungan sa pagharap ng mga pagsubok.