E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Halimbawa ng Salawikain Bayaning Nasusugatan

Halimbawa ng Salawikain, Mga Halimbawa ng Salawikain, salawikain, salawikan, bayani
Halimbawa ng Salawikain: Ang bayaning nasusugatan, nag-iibayo ang tapang
A patriot who is wounded becomes more courageous. 

Ang salawikain na ito ay tumutukoy sa taong lalong tumatapang at lumalakas ang loob habang nasusugatan. Hindi lamang ito partikular na tumutukoy sa labananan kundi sa pang araw araw na pamumuhay ng tao. Karamihan sa ating mga Pilipino ay may ganitong kaugalian, hindi sumusuko sa laban kahit nahihirapan, bagkos lalong nagpupursige at patuloy na nakikipaglaban sa hirap at mga pagsubok sa buhay.


Halimbawa ng Salawikain Tungkol sa Pakpak at Tainga

Halimbawa ng Salawikain, Mga Halimbawa ng Salawikain, salawikain, salawikan, pakpak, tainga
Halimbawa ng Salawikain: May pakpak ang balita, may tainga ang lupa

Halimbawa ng Salawikain Sagana sa puri, dukha sa sarili

Halimbawa ng Salawikain, salawikain, Sagana sa puri, dukha sa sarili
Halimbawa ng Salawikain: Sagana sa puri, dukha sa sarili

Ano ang ibig sabihin ng salawikain na ito? Ito ay tumutukoy sa mga taong sagana sa pagbibigay ng papuri sa ibang tao ngunit salat sa tiwala sa kanyang sariling talento at kakayahan at madalas sa kanya pa mismo nanggagaling ang pangungutya sa sarili.

Halimbawa ng Salawikain Sagana sa puri, dukha sa sarili

Halimbawa ng Salawikain, salawikain, Sagana sa puri, dukha sa sarili
Halimbawa ng Salawikain: Sagana sa puri, dukha sa sarili

Ano ang ibig sabihin ng salawikain na ito? Ito ay tumutukoy sa mga taong sagana sa pagbibigay ng papuri sa ibang tao ngunit salat sa tiwala sa kanyang sariling talento at kakayahan at madalas sa kanya pa mismo nanggagaling ang pangungutya sa sarili.

Mga Bugtong

Ano ang Bugtong? Gusto niyo bang maglaro ng bugtong-bugtongan? May alam ba kayong mga galimbawa ng bugtong?

bugtong

Ang bugtong ay isang talinghaga o' palaisipan na may nakatagong kahulugan. Ito ay maaaring isang pangungusap na madalas ay patanong at humihingi ng kasagutan. Sa English, ang bugtong ay tinatawag na Riddles. Noong unang panahon, madalas na nilalaro ng mga nakakatanda sa mga bata ang bugtong-bugtongan. Ang mga bugtong ay kadalasang patungkol sa mga kaisipan, pag-uugali, pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino.