Halimbawa ng Salawikain Puri at Libak

Halimbawa ng Salawikain: Puri sa harap, sa likod paglibak