E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Mga Bugtong

Ano ang Bugtong? Gusto niyo bang maglaro ng bugtong-bugtongan? May alam ba kayong mga galimbawa ng bugtong?

bugtong

Ang bugtong ay isang talinghaga o' palaisipan na may nakatagong kahulugan. Ito ay maaaring isang pangungusap na madalas ay patanong at humihingi ng kasagutan. Sa English, ang bugtong ay tinatawag na Riddles. Noong unang panahon, madalas na nilalaro ng mga nakakatanda sa mga bata ang bugtong-bugtongan. Ang mga bugtong ay kadalasang patungkol sa mga kaisipan, pag-uugali, pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino.