E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Nobela, Layunin ng Nobela, Katangian ng Nobela, Mga Uri ng Nobela at mga Halimbawa ng Nobela

 Ang nobela ay isang mahabang kathang pampanitikan na naglalahad ng mga pangyayari na pinaghahabi sa isang mahusay na pagbabalangkas na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng bayani sa dako at ng hangarin ng katunggali sa kabila. 


Ang nobela ay isang makasining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkasunod at magkakaugnay.


Layunin ng Nobela:

1. gumising sa diwa at damdamin

2. nananawagan sa talino ng guni-guni

3. mapukaw ang damdamin ng mambabasa

4. magbigay ng aral tungo sa pag-unlad ng buhay at lipunan

5. nagsisilbing daan tungo sa pagbabago ng sarili at lipunan

6. nagbibigay inspirasyon sa mambabasa

7. napupukas nito ang kaalaman ng tao sa pagsulat ng nobelaKatangian ng Nobela

1. maliwanag at maayos na pagsulat ng mga tagpo at kaisipan

2. pumupuna sa lahat ng mga larangan ng buhay

3. dapat maging malikhain at maguni-guni ang paglalahad

4. pumupukaw ng damdamin ng mambabasa kaya ito nagiging kawili-wili

5. kailangang isaalang-alang ang ukol sa kaasalan

6. maraming ligaw na tagpo at kaganapan

7.ang balangkas ng mga pangyayari ay tumutukoy sa kaisahang ibig mangyari

8.  malinis at maayos ang pagkakasulat

9. magandang basahin

10. maraming magagandang tagpuan kung saan nakikilala pa ng lalo ang mga tauhan


Mga Halimbawa ng Nobela

1. Mga Ibong Mandaragit - Amado V. Hernandez

2. Lalaki Sa Dilim - Benjamin M. Pascual

3. El filibusterismo - Jose Rizal


Uri ng Nobela

1. Nobelang  Romansa :  Ukol sa Pagkakaibigan.

2. Kasaysayan:  Bininigyang diin ang kasaysayan o pangyayaring nakalipas na

3. Nobelang Banghay:  Isang akdang nasa pagkakabalangkas ng mga pangyayari ang ikawiwili ng mga mambabasa. 

4. Nobelang masining:  Paglalarawan sa tauhan at pagkasunod-sunod na pangyayari ang ikawiwili ng mga mambabasa.

5. Layunin:   mga layunin at simulan, lubhang mahalaga sa buhay ng tao. 

6. Nobelang tauhan:  Binibigyang-diin sa nobelang ito ang tauhan ng pangunahing tauhan, mga hangarin, kalagayan, sitwasyon .

7. Nobelang pagbabago:  Ukol sa mga pangyayari na nakakapagpabago ng ating buhay o sistema. 


No comments:

Post a Comment