E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Mga Salawikain Tungkol sa Edukasyon

Hanap mo bay mga Salawikain tungkol sa edukasyon?

Ang edukasyon o pag-aral ay napakahalaga hindi lamang sa ating mga Pilipino kundi sa lahat ng tao ng mundo sapagkat ang edukasyon ay kayamanang hindi naaagaw ng kahit sino man. Lahat pweding mawala sa iyo, pero ang iyong karunungan ay hinding hindi mananakaw. Dahil dito, hangad ng mga magulang na makapagtapos ang kanilang mga anak.

E-play ang video sa baba


Salawikain Tungkol sa Edukasyon
Maraming ginintuan Salawikain Tungkol sa Edukasyon, pag-aaral at karunungan na nagsisilbing gabay at paala-ala sa atin, upang magsumikap at tuparin ang ating mga mithiin,  Narito ang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa edukasyon, karunungan at pag-aaral:


Salawikain Tungkol sa Edukasyon 
(Salawikain Tagalog):

1.Ang taong mapagtanong, daig ang marunong.
2.Ang karunungan ay kayamanang walang taong makapagnanakaw.
3. Ang lakas ay daig ng paraan.
4.Ang isip ay parang itak, sa hasa tumatalas.
5. Ang karunungan ay kayamanan gamitin sa kabutihan.
6. Ang taong mapagtanong, daig ang marunong.
7. Ang panahon ay samantalahin, sapagka't ginto ang kahambing.
8. Ang karukhaan ay hindi hadlang sa pagtatagumpay.
9. Ang karunungan ay kayamanang walang taong makapagnanakaw.
10. Mag-aral ng mabuti upang buhay ay mapabuti.
11. Maliit man ang butil ng kaalaman, ang dulo nito at malaking kaginhawaan.
12. Huwag paaalipin sa hirap at kamangmangan. Pag-aaral ay igapang upang ito ay mawakasan.
13. Iba ang may natapos, dahil pang-unawa ay hindi kapos.
mga salawikain tungkol sa edukasyon tagalog14. Sa dulo ng paglalakbay ng aral na walang humpay, buhay na matiwasay ang kanya namang alay.
15. Ang wastong edukasyon ay pahalagahan. Ito ay susi sa iyong kinabukasan.
16. Ang edukasyon ay ang pundasyon kung saan itinatayo natin ang ating kinabukasan.
17. Ang edukasyon ay ang susi upang buksan ang ginintuang pinto ng kalayaan.
18. Ang edukasyon ay ang kilusan mula sa kadiliman hanggang sa liwanag.
19. Ang lahat ng tunay na edukasyon ay ang arkitektura ng kaluluwa.
20. Kung ang isang tao ay nagpapabaya ng edukasyon, lumalakad siya sa pilay sa dulo ng kanyang buhay.


Salawikain in English:
1. A child without education is like a bird without wings.
2. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.
3. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
4. An investment in knowledge pays the best interest.
5. Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.
6. Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow.No comments:

Post a Comment