E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Bahagi ng Pangungusap at mga Halimbawa

Noong nakaraan, nailathala namin ang ibig sabihin ng Pangungusap. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang bahagi o' balangkas ng pangungusap.
bahagi ng pangungusap

Ang pangungusap ay may dalawang (2) bahagi.

Bahagi ng Pangungusap
1. PAKSA O' SIMUNO - Ito ang bahaging nagpapahayag ng pinag-uusapan o' pinagtutuunan ng pansin sa pangungusap. Ito ay maaaring tao, hayop, bagay, lugar, o' pangyayari na gumaganap ng kilos o' pinagtutuunan ng diwang isinasaad ng pandiwa.

 Halimbawa ng Paksa (pulang titik):  
1. Sinusubaybayan ng mga mamamayan ang imbestigasyon ukol sa katiwalian sa pamahalaan.
2. Nag-aalaga si Rosanna ng baboy at manok.


2. PANAGURI- Ito ang bahagi ng pangungusap na nagbibigay ng impormasyon o' kaalaman tungkol sa paksa.

  Halimbawa ng Panaguri (pulang titik):  
1. Sinubaybayan ng mga mamamayan ang imbestigasyon ukol sa katiwalian sa pamahalaan.

No comments:

Post a Comment