E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Salawikain Tungkol sa Buhay

salawikain tungkol sa buhay at kahulugan nito

Mga Halimbawa ng Salawikain tungkol sa buhay:

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Ang buhay ay parang gulong. Minsan sa ibabaw, minsan sa ilalim.
Kahulugan: Katulad ng gulong, ang buhay ng tao ay umiikot. Minsan masaya, minsan malungkot. Hindi dapat paghinaan ng loob kung mayroon mang mga problemang hinaharap dahil iikot din ang takbo ng buhay.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Kapag may itinanim, may aanihin.
Kahulugan: Kapag mayroon kang ginagawa, mayroon kang resulta na makukuha. Kapag nagtanim ka ng kabutihan sa kapwa, mayroon ka ring kabutihan na makukuha balang araw. Kapag nagtanim ka ng sama ng loob o' galit sa kapwa, darating rin ang panahon na ikaw ay aani ng masamang epekto sa ginawa mo. 

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay :  Ang buhay ay parang tanghalan. Lahat tayo ay may papel na ginagampanan.
Kahulugan: Katulad ng mga tauhan sa tanghalan, bawat isa sa atin ay may kanya kanyang tungkulin at responsibilidad.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Sumayaw ka na parang walang nanonood sayo.
Kahulugan: I enjoy mo ang iyong buhay na parang walang nakatingin sayo at walang taong pupuna kung magkamali ka man. Huwag mag-alinlangangan.  

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Huwag kang umiyak dahil natapos na, ngumiti ka dahil nangyari ito.
Kahulugan: Ang salawikain na ito ay isang paalala na sa buhay natin, kailangan nating itoon ang ating pansin sa mga magagandang bagay at positibong pangyayari na idinulot ng isang bagay.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Maniwala ka't tahakin ang direksyon ng iyong mga pangarap!
Kahulugan: Kailangan mong tibayan ang iyong kalooban at sundin ang daan tungo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Ang tao ay nakikilala sa mga kaibigan niya.
Kahulugan: Ang salawikain na ito ay isang paalala na kailangan nating piliing mabuti ang ating mga kaibigan dahil madalas iniisip ng mga tao na kung ano ang katangian ng iyong mga kaibigan, iyon din ang katangian mo.Kung mababait ang iyong kaibigan, malamang mabait rin ang tingin sa iyo ng mga tao. 

Salawikain Tungkol sa Buhaysawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay :  Kung ano ang taas ng paglipad, siyang lagapak kung bumagsak.
Kahulugan: Ang ibig sabihin ng salawikain na ito ay pagpapakumbaba. Kailangan nating panatilihin ang kababaan ng loob at hinay hinay lang sa buhay. Iwasan ang kayabangan upang kabiguan ay di makamtan.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Ang paglalakbay ng isang libong milya ay nagsisimula sa isang hakbang.
Kahulugan: Ang salawikain na ito ay nagpapaalala sa atin na kailangan nating magsimula. Huwag mong isipin kung gaano kalaki ang proyekto o' kung gaano katagal ito matatapos. Ang mahalaga ay simulan mo na ito.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Ano man ang gagawin, makapitong iisipin.
Kahulugan: Ang salawikain na ito ay nagpapaalala na sa buhay natin, kailangang pag-isipan ng mabuti at ng maraming beses ang mga desisyon na gagawin.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Kung ano ang ayaw mo, huwag gawin sa iba
Kahulugan: Ang  salawikaing ito ay nagpapaalala sa atin ng respeto sa kapwa. Ang mga bagay na hindi mo gusto ay hindi mo rin dapat ginagawa sa kapwa mo.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Ang lahat ay may kagandahan, ngunit hindi lahat ay nakakata nito.
Kahulugan: Ang salawikain na ito ay nagsisilbing paalala na mas bigyan natin ng pansin ang kagandahan sa buhay. May mga taong hindi nakakakita sa positibong anyo ng mga bagay. Kung bubuksan lang natin ang ating mga mata, maraming magagandang bagay at pangyayari na nakapalibot sa mundo.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Huwag tumira sa nakaraan, huwag managinip ng hinaharap, itoon ang isip sa kasalukuyang sandali.
Kahulugan: Ang salawikain na ito ay isang paalala na ang nakaraan ay lumipas na at ang bukas ay hindi pa nagaganap. Mas kailangang mas bigyan ng pansin ang sa kung ano ngayon. Iwasang manghinayang sa nakaraan at mangamba sa hinaharap. Ang importante ay ang ngayon.

sawikain tungkol sa buhay starSalawikain Tungkol sa Buhay : Ang buhay na ito ay parang isang swimming pool. Sumisid ka sa tubig, ngunit hindi mo makita kung gaano ito kalalim.
Kahulugan: Ang buhay ay matalinghaga. Hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari kaya dapat sumabay ka lang sa galaw ng panahon.

May tanong ka pa ba? E-type sa loob ng box at pindotin ang search.
Custom Search


No comments:

Post a Comment