Salawikain

Pulutin ang mabuti, ang masama ay iwaksi.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...