E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Salawikain

Pulutin ang mabuti, ang masama ay iwaksi.

No comments:

Post a Comment