Salawikain Magnanakaw
salawikain halimbawa magnanakawSalawikain: Ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw.