Mga Pamahiin sa Kasal

1. Bawal isukat ang damit pangkasal – Maaaring hindi matuloy ang kasal
2. Bawal magkita ang magkapareha bago ang araw ng kasal – maaaring mamatay ang isa sa kanila.
3. Dapat unahan ng babae ang lalake na lumabas ng simbahan – upang hindi siya maliitin.
4. Kapag umulan sa araw ng kasal – simbolo ng kaswertehan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...