E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Halimbawa ng Salawikain tungkol sa Katotohanan


katotohanan salawikain, katotohanan

Ang katotohana'y kahit na ibaon, lilitaw pagdating ng takdang panahon
Even if you bury the truth, it will come out in due time.

Ang ibig sabihin ng salawikain na ito ay; Kahit na ano pang pagtatago ang gawin ng isang tao, lilitaw at lilitaw din ang katotohanan sa tamang panahon. Madalas na mangyari ito sa lipunan at pamumuhay nating mga tao. Minsan may mga sikreto tayo ng itinatago sa mahabang panahn ngunit madalas, lulalabas din ang katotohanan kahit gaano pa katagal na itoy naitago dahil walang katotohanan ang hindi nabubunyag.