E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Buwan ng Wika 2019 Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino

buwan ng wikang pambansa 2019, buwan ng wika 2019 tema at paksa
Ang temang “Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino” ay hinati sa apat na lingguhang tema:
    • Linggo 1 (Agosto 5-9): Ako at ang Katutubong Wika Ko
    • Linggo 2 (Agosto 12-16): Pagbasa at Paglaya: Pagpapalusog ng mga Katutubong Panitikan at Kaalamang-bayan
    • Linggo 3 (Agosto 19-23): Sarikultura: Multilingguwalismo at Pag-uugnayan para sa Isang Bansang Filipino
    • Linggo 4 (26-30 Agosto): Pangangalaga sa mga Katutubong Wika, Pangangalaga sa Bansang Filipino

No comments:

Post a Comment