E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Bugtong Bugtong

 
bugtong bugtong, halimbawa ng bugtongBugtong: Kay lapit-lapit na sa mata, di mo pa rin makita.
Sagot: Tenga

bugtong bugtong, halimbawa ng bugtongBugtong: Heto na ang magkapatid, nag-uunahang pumanhik.
Sagot: Mga paa

bugtong bugtong, halimbawa ng bugtongBugtong: Dalawang batong itim, malayo ang nararating.
Sagot: Mga mata


bugtong bugtong, halimbawa ng bugtongBugtong:Dalawang punsu-punsuhan, ang laman ay kaligtasan.
Sagot: Suso ng Ina

bugtong bugtong, halimbawa ng bugtongBugtong:May tubig na pinagpala, walang makakakuha kundi bata.
Sagot: Suso ng Ina

bugtong bugtong, halimbawa ng bugtongBugtong:Batong marmol na buto, binalot ng gramatiko.
Sagot: Ngipin


bugtong bugtong, halimbawa ng bugtongBugtong:Baboy ko sa pulo, ang balahibo’y pako.
Sagot: Langka

bugtong bugtong, halimbawa ng bugtongBugtong:Nakayuko ang reyna di nalalaglag ang korona.
Sagot: Bayabas

bugtong bugtong, halimbawa ng bugtongBugtong:Isang prinsesa nakaupo sa tasa.
Sagot: Kasoy


bugtong bugtong, halimbawa ng bugtongBugtong:Ate mo, ate ko, ate ng lahat ng tao.
Sagot: Atis

bugtong bugtong, halimbawa ng bugtongBugtong:Isang tabo, laman ay pako.
Sagot: Suha

bugtong bugtong, halimbawa ng bugtongBugtong:Kung tawagin nila’y “santo” hindi naman milagroso.
Sagot: Santol
bugtong bugtong, halimbawa ng bugtongbugtong bugtong, halimbawa ng bugtong bugtong bugtong, halimbawa ng bugtong
bugtong bugtong, halimbawa ng bugtongBugtong:Bulaklak muna ang dapat gawin bago mo ito kanin
Sagot: Saging

bugtong bugtong, halimbawa ng bugtongBugtong:Hindi Lingo, hindi piyesta, naglawit ang bandera
Sagot: Dahon ng Saging

bugtong bugtong, halimbawa ng bugtongBugtong:Tatlong bundok ang tinibag bago narating ang dagat.
Sagot: Niyog
bugtong bugtong, halimbawa ng bugtongbugtong bugtong, halimbawa ng bugtongbugtong bugtong, halimbawa ng bugtong
bugtong bugtong, halimbawa ng bugtongBugtong:Isang pamalu-palo, libot na libot ng ginto.
Sagot: Maisg

bugtong bugtong, halimbawa ng bugtongBugtong:Bahay ni Gomez, punung-puno ng perdigones
Sagot: Papaya

bugtong bugtong, halimbawa ng bugtongBugtong:Nang maglihi’y namatay, nang manganak ay nabuhay.
Sagot: Puno ng Siniguelas

No comments:

Post a Comment