E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Ano Ang Salawikain?

Ano ang Salawikain? Palagi nating naririnig ang salitang "Salawikain". Ano nga ba ang ibig sabihin ng Salawikain?
Ano Ang Salawikain
Ang mga Salawikain (Philippine proverbs) ay mga kasabihang Pinoy na ginagamit ng mga Pilipino batay sa katutubong kalinangan, karunungan, at pilosopiya. Karamihan sa mga Salawikain nating mga Pilipino ay pamana na mga sinaunang henerasyon. Ang mga kasabihang ito ay naglalaman ng mga karunungang natutunan mula sa mga karanasan at naglalayong magbigay ng patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

Ang mga Salawikain ay nagsisilbing aral sa pamumuhay, ito ay nagsasalamin ng ugaling Pilipino at nagbibigay ng payo, supporta, at mga paalala sa mga kabataan at sa lahat ng Pilipino, maging sa lahat ng tao sa buong mundo.


Ano Ang Salawikain
Halimbawa ng Salawikain 1: Kung ano ang puno, siya ang bunga.
Salawikain in English: Whatever the tree, so will its fruit be.

Halimbawa ng Salawikain 2: Kung may tinanim, may aanihin.
Salawikain in English: If you planted something, you’ll harvest something.

Halimbawa ng Salawikain 3: Aanhin pa ang damo, kung patay na ang kabayo.
Salawikain in English: What good is the grass if the horse is already dead.

Halimbawa ng Salawikain 4: Malaking puno, ngunit walang lilim.
Salawikain in English: A large tree with no shade.

Halimbawa ng Salawikain 5: Ang ampalaya kahit anong pait, sa nagkakagusto’y matamis.
Salawikain in English: No matter how bitter a vegetable is, it is sweet to those who like it.

Para sa karagdagang halimbawa ng Salawikain, pindutin lamang ang link na ito 👉 Halimbawa ng Salawikain.

May tanong ka pa ba? E-type sa loob ng box at pindotin ang search.
Custom Search


MGA KATEGORYA NG ARALING PILIPINO
Mga Alamat
Mga Bayani
Mga Bugtong
Mga Epiko
Mga Katutubong Kanta
Mga Pabula
Mga Parabula
Mga Sawikain o' Idyoma
Mga Salawikain
Mga Pambansang Sagisag
Pangulo ng Pilipinas
Wikang Filipino

No comments:

Post a Comment