E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Salawikain

Magsama-sama at malakas, magwatak-watak at babagsak.

Proverb: United we stand, divided we fall.

No comments:

Post a Comment