E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Salawikain

"Ang umaayaw ay di nagwawagi, ang nagwawagi ay di umaayaw."

This Filipino Proverb means,
" A quitter never wins, a winner never quits."

No comments:

Post a Comment