Salawikain

"Ang umaayaw ay di nagwawagi, ang nagwawagi ay di umaayaw."

This Filipino Proverb means,
" A quitter never wins, a winner never quits."

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...