Sawikain

DI MADAPUANG LANGAW - taong malinis at maganda ang bihis.

Halimbawa ng gamit:
Tingnan mo si Pedro di madapuang langaw ang suot na tuxedo.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...