E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Sawikain

Anak-dalita. Ang ibig sabihin ng sawikain na anak-dalita ay mahirap.

Halimbawa:
Si Juan ay isang anak-dalita.

No comments:

Post a Comment