Salawikain

"Ang buhay ay parang gulong, minsang nasa ibabaw, minsang nasa ilalim."

Filipino Proverb: "Life is like a wheel, sometimes you're up sometimes you're down"

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...