Salawikain

Magsisi ka man at huli wala nang mangyayari.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...