Salawikain

Kung pukulin ka ng bato, tinapay ang iganti mo.

Philippine Proverb: If someone throws stones at you, throw back bread.

Ang salawikaing ito ay nangangahulugan na kung ang iyong kapwa ay gumawa ng masama sa iyo, huwag mo itong gantihan ng kasamaan din, gantihan mo ito ng kabutihan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...