Sawikain

Malawak ang isip

Kahulugan : Taong mabilis umunawa; mararaming nalalaman

No comments:

Post a Comment