E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Sawikain

Malawak ang isip

Kahulugan : Taong mabilis umunawa; mararaming nalalaman

No comments:

Post a Comment