Sawikain

Malawak ang isip

Kahulugan : Taong mabilis umunawa; mararaming nalalaman

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...