Salawikain

Magsama-sama at malakas, magwatak-watak at babagsak.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...