Salawikain

Anuman ang gagawin, pitong beses isipin.

Philippine Proverb: Whatever you do, think about it seven times.

Ang ibig sabihin ng salawikain na ito ay huwag magpadalos-dalos. Kailangang pag isipan mo ng mabuti, ng maraming beses, ang mga desisyong iyong gagawin sa iyong buhay.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...