Salawikain

Ang kita sa bula,sa bula rin mawawala.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...