E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Salawikain

"Ang karukhaan ay hindi hadlang sa pagtatagumpay."

Philippine Proverb that means "Poverty is not a hindrance to success"

No comments:

Post a Comment