E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Salawikain

Walang naninira sa bakal kundi sariling kalawang.

Philippine Proverb: Nothing destroys iron but its own corrosion.

No comments:

Post a Comment