Salawikain

Salawikain: Walang tiyaga, walang nilaga

Filipino Proverb: "If you don't persevere, you can expect no reward"

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...