E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Salawikain

"Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan."

Philippine Proverb that means
"people who do not look behind their origin will not reach their (desired) destination."


No comments:

Post a Comment