E-type lang ang katanungan sa loob ng box at pindutin ang search salawikain sawikain
Custom Search

Sawikain

matalas ang tainga - madaling makarinig o mabilis makaulinig

Halimbawa:
Napansin kong matalas ang tainga ni Juan kahit na siya ay malapit nang mag 80 taong gulang.

No comments:

Post a Comment